Ποια είναι η πιο σημαντική προετοιμασία για να καλωσορίσουμε τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού; (Α’)

2020-02-08

Ποια είναι η πιο σημαντική προετοιμασία για να καλωσορίσουμε τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού; (Α')

Σήμερα οι καταστροφές σε όλο τον κόσμο γίνονται όλο και χειρότερες. Οι προφητείες της Βίβλου για την επιστροφή του Κυρίου Ιησού έχουν ουσιαστικά εκπληρωθεί. Οι πιστοί στον Κύριο περιμένουν με ανυπομονησία τον Κύριο να μας αρπάξει στη βασιλεία των ουρανών. Ο Κύριος Ιησούς είπε κάποτε: «Διά τούτο και σεις γίνεσθε έτοιμοι, διότι καθ' ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου» (Κατά Ματθαίον 24:44). Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μάς θύμισε να προετοιμάζουμε σε επαγρύπνηση, θα μπορούσαμε να καλωσορίσουμε την επιστροφή του Κυρίου. Πώς θα πρέπει λοιπόν να προετοιμάζουμε;

1. Να προετοιμάσουμε «πνευματικά αυτιά», ώστε να μπορέσουμε να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου

Το βιβλίο της Αποκάλυψης αναφέρεται πολλές φορές: «Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας!» Καθώς και ο Κύριος Ιησούς είπε: «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού» (Αποκάλυψη 3:20). Αυτές οι δύο γραφές μας θυμίζουν να επικεντρωθούμε να ακούσουμε τα λόγια του Αγίου Πνεύματος προς τις εκκλησίες. Όταν ο Κύριος έρθει να «χτυπήσει την πόρτα», πρέπει να επικεντρωθούμε να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου, όμως, η φωνή του Κυρίου εδώ αναφέρεται στην ομιλία του Θεού. Ο Κύριος Ιησούς προφήτευσε κάποτε: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν... » (Κατά Ιωάννην 16:12-13).

Από τις γραφές μπορούμε να δούμε ότι ο Κύριος θα μιλήσει λόγια και θα επιτελέσει το έργο, θα αποκαλύψει όλα τα μυστήρια, θα μας πει τις αλήθειες που δεν καταλαβαίνουμε, ώστε να μας οδηγήσει σε όλες τις αλήθειες. Έτσι, για να περιμένουμε την επιστροφή του Κυρίου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προετοιμάσουμε «πνευματικά αυτιά» για να ακούμε τη φωνή του Θεού.

Μοιραζόμαστε μια παράγραφο μαζί σας: «Tο Πνεύμα ομιλεί στας εκκλησίας και τα λόγια Μου είναι εκείνα που πηγάζουν από τον Υιό Μου· όλοι όσοι έχουν αυτιά θα πρέπει να ακούσουν! Όλοι όσοι ζουν θα πρέπει να αποδεχθούν! Απλά να τα τρώτε και να τα πίνετε και να μην τα αμφισβητείτε. Όλοι όσοι υπακούν και ακολουθούν τα λόγια Μου θα λάβουν μεγάλες ευλογίες! Όλοι όσοι αναζητούν ειλικρινά το πρόσωπό Μου θα έχουν σίγουρα νέο φως, νέα διαφώτιση και νέες γνώσεις· όλοι θα είναι φρέσκοι και καινούριοι. Τα λόγια Μου θα εμφανίζονται σ' εσένα οποιαδήποτε στιγμή και θα ανοίξουν τα μάτια του πνεύματός σου για να μπορείς να δεις όλα τα μυστήρια του πνευματικού βασιλείου και ότι η βασιλεία βρίσκεται ανάμεσα στους ανθρώπους. Είσελθε στο καταφύγιο και όλη η χάρη και οι ευλογίες θα σε περιβάλλουν, ο λιμός και η πανώλη δεν θα μπορούν να σε αγγίξουν, οι λύκοι, τα φίδια, οι τίγρεις και οι λεοπαρδάλεις δεν θα μπορούν να σε βλάψουν. Θα είσαι μαζί Μου και θα περπατάμε μαζί προς τη δόξα!»

Τότε, για να καλωσορίσουμε την επιστροφή του Κυρίου, εκτός από το ότι προετοιμάζουμε τα πνευματικά αυτιά για να επικεντρωθούμε να ακούσουμε τη φωνή του Θεού, ποια άλλη «προετοιμασία» πρέπει να έχουμε; Θα συζητήσουμε μαζί σας αύριο την ίδια ώρα.

══════════❀.❋.❀══════❀.❋.❀══════❀.❋.❀═══════ 

© 2018 Αντώνης Ιωάννου. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε