Οι συνετές παρθένοι μπορούν να αναγνωρίσουν τη φωνή του Θεού!

2019-04-25

«Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, διότι ομοιάζετε με τάφους ασβεστωμένους, οίτινες έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν όμως γέμουσιν οστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας». (Ματθ.23:27)

Ειρήνη σε εσένα εν τω Κυρίω! Είμαι πολύ χαρούμενη που έλαβα την επιστολή σου. Στην επιστολή, ανέφερες πως ο ερχομός του Κυρίου είναι κοντά, οπότε για να είσαι μια συνετή παρθένος που αναμένει και καλωσορίζει την επιστροφή του Κυρίου, επίτηδες διαβάζεις τη Βίβλο και προσεύχεσαι περισσότερο, και εργάζεσαι περισσότερο για τον Κύριο. Όμως αυτό δεν σε κάνει να νιώθεις ένταση στο πνεύμα, ούτε κάνει τη πίστη και την αγάπη σου να μεγαλώσουν. Αναρωτιέσαι αν είσαι συνετή παρθένος επιδιώκοντάς το μ' αυτόν τον τρόπο και είσαι ανυπόμονη να γνωρίσεις πώς να κάνεις πράξη το να καλωσορίσεις τον ερχομό του Κυρίου. Αδερφή Μούζχεν, η ερώτησή σου είναι πολύ σημαντική για εμάς τους χριστιανούς, επειδή ο καθένας από εμάς θέλει να είναι συνετή παρθένος για να καλωσορίσει την επιστροφή του Κυρίου και εν τέλει να παρευρεθεί μαζί Του στο γιορτινό τραπέζι της βασιλείας των ουρανών. Κανένας από εμάς δεν θέλει να είναι μια μωρή παρθένος εγκαταλειμμένη από τον Κύριο. Όμως, πώς πρέπει κάποιος να κάνει πράξη το να είναι συνετή παρθένος; Σχετικά με αυτό το ζήτημα, θα μιλήσω για το πώς το κατανοώ. Ελπίζω πως αυτό θα είναι ευεργετικό για σένα!

Ο Κύριος Ιησούς κάποτε είπε: « Τότε θέλει ομοιωθή η βασιλεία των ουρανών με δέκα παρθένους, αίτινες λαβούσαι τας λαμπάδας αυτών εξήλθον εις απάντησιν του νυμφίου. Πέντε δε εξ αυτών ήσαν φρόνιμοι και πέντε μωραί. Αίτινες μωραί, λαβούσαι τας λαμπάδας αυτών, δεν έλαβον μεθ' εαυτών έλαιον· αι φρόνιμοι όμως έλαβον έλαιον εν τοις αγγείοις αυτών μετά των λαμπάδων αυτών». (Ματθ.25:1-4) Από αυτό το εδάφιο βλέπουμε πως, περιμένοντας την επιστροφή του Κυρίου, οι συνετές παρθένοι πήραν δραστήρια λάδι στα αγγεία τους. Εξαιτίας αυτού, δεν εγκαταλείφθηκαν από τον Κύριο και τελικά πήγαν στο γιορτινό τραπέζι της βασιλείας των ουρανών μαζί με τον Κύριο. Συνήθως, αφού διαβάσουν αυτή τη γραφή, οι αδερφοί και οι αδερφές θα νομίζουν σύμφωνα με τη φαντασία τους πως όσο διαβάζουμε τη Βίβλο συχνά, παρακολουθούμε και προσευχόμαστε, είμαστε πιστοί στην οδό του Κυρίου, κοπιάζουμε για τον Κύριο και διαδίδουμε περισσότερο το Ευαγγέλιο, ετοιμάζουμε το λάδι και, κάνοντάς το αυτό, είμαστε συνετές παρθένοι. Και έπειτα, όταν έρθει ο Κύριος, θα καθίσουμε στο τραπέζι μαζί Του. Ωστόσο, ο τρόπος που ο Κύριος εγκρίνει τις συνετές παρθένους είναι ο ίδιος με αυτόν που νομίζαμε; Ας κοιτάξουμε πίσω στην Εποχή του Νόμου, πριν ο Κύριος Ιησούς ξεκινήσει το έργο του, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ανυπομονούσαν για τον ερχόμενο Μεσσία. Όχι μόνο γνώριζαν τη Βίβλο καλά, αλλά επίσης ήταν προσκολλημένοι στους νόμους και τις εντολές, προσεύχονταν συχνά στον Κύριο Θεό και ακόμα και ταξίδευαν σε στεριά και θάλασσα για να διαδώσουν το έργο του Θεού. Αν είναι όπως το φανταστήκαμε, κάνοντας όλα αυτά πράξη οι Φαρισαίοι είναι σαν να προετοίμαζαν το λάδι και ήταν οι πιο κατάλληλοι για να συναντήσουν τον Μεσσία και να λάβουν τη σωτηρία του Θεού με όσα έδιναν. Όμως, αυτό συνέβη; Όταν ο Κύριος Ιησούς ξεκίνησε το έργο του, οι Φαρισαίοι δεν αναγνώρισαν πως ο Κύριος Ιησούς ήταν ο ερχόμενος Μεσσίας, αλλά αντίθετα, κράτησαν το όνομα του Μεσσία και αντιστάθηκαν και απέρριψαν το έργο του Κύριου Ιησού· στο τέλος, σταύρωσαν τον Κύριο Ιησού και έγιναν καταραμένοι και τιμωρήθηκαν. Από το γεγονός πως οι Φαρισαίοι αντιστάθηκαν στον Θεό και τιμωρήθηκαν, μπορούμε να δούμε πως ούτε κατά διάνοια δεν έχεις τα προσόντα για να είσαι συνετή παρθένος απλώς διαβάζοντας περισσότερο τη Βίβλο, παρακολουθώντας και προσευχόμενος, παραμένοντας σταθερά στην οδό του Κυρίου και κοπιάζοντας περισσότερο για τον Κύριο.

Τότε, ποιοι είναι οι σοφές παρθένοι; Ας δούμε πώς οι Ιουδαίοι και οι μαθητές του Κυρίου Ιησού Τον αναγνώρισαν και εγκρίθηκαν από Αυτόν. Όλοι γνωρίζουμε πως η Βίβλος καταγράφει την ιστορία μιας Σαμαρείτισσας. Όταν άκουσε τον Κύριο Ιησού να λέει: «διότι πέντε άνδρας έλαβες, και εκείνος, τον οποίον έχεις τώρα, δεν είναι ανήρ σου· τούτο αληθές είπας».(Ιωάν.4:18) εκείνη είπε στο πλήθος: «Έλθετε να ίδητε άνθρωπον, όστις μοι είπε πάντα όσα έπραξα· μήπως ούτος είναι ο Χριστός;» ( Ιωάν.4:29) Από αυτά τα εδάφια, μπορούμε να δούμε πως η Σαμαρείτιδα αντιλήφθηκε από τα λόγια του Κύριου Ιησού πως είναι ο Χριστός, καθώς ήξερε πως μόνο ο Θεός μπορεί να επιβλέπει τα πάντα, να γνωρίζει τα πιο κρυφά μυστικά των ανθρώπων, και μπορεί να μιλήσει ανοιχτά για όλα τα πράγματα που εκείνη είχε κάνει ποτέ. Κανένας εκτός από τον Θεό δεν έχει τέτοια εξουσία και δύναμη. Έτσι, όταν ο Κύριος Ιησούς τής είπε για τους συζύγους της, εκείνη αμέσως αναγνώρισε πως είναι ο Χριστός. Από τη δική της εμπειρία, μπορούμε να δούμε πως η σοφία της ήταν πως μπορούσε να αναγνωρίσει τη φωνή του Θεού και πως, από τη στιγμή που άκουσε τη φωνή του Θεού, μπορούσε να αποδεχτεί την αλήθεια, και έτσι κέρδισε τη σωτηρία του Κύριου Ιησού. Εξάλλου, μπορούμε να δούμε από τη Βίβλο πως άνθρωποι όπως ο Πέτρος και ο Ναθαναήλ, επίσης αναγνώρισαν τον Κύριο από τα λόγια Του και έτσι Τον ακολούθησαν.

Μέσα από αυτά τα γεγονότα, μπορούμε να καταλάβουμε πως το πιο κρίσιμο σημείο για να είναι κάποιος συνετή παρθένος, είναι το να είναι ικανός να διακρίνει τη φωνή του Θεού. Στις Παροιμίες 9:10 λέει: «Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου· και επίγνωσις αγίων φρόνησις ».Προφανώς, για να γίνουμε συνετές παρθένοι για να καλωσορίσουμε την επιστροφή του Κυρίου, δεν είναι αρκετό για εμάς μόνο να δίνουμε προσοχή στο να διαβάζουμε τη Βίβλο, να προσευχόμαστε και να εργαζόμαστε περισσότερο για τον Κύριο. Στην Αποκάλυψη 3:20, ο Θεός λέει: «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού». Αυτό δείχνει πως όταν ο Θεός έρθει ξανά τις έσχατες ημέρες, θα συνεχίσει να μιλά. Άρα, είναι απολύτως ζωτικής σημασίας να αναγνωρίσουμε τη φωνή του Κυρίου. Μόνο εκείνοι που μπορούν να αναγνωρίσουν τη φωνή του Θεού και αναλάβουν προσωπικά να καλωσορίσουν τον ερχομό Του, είναι συνετές παρθένοι και μπορούν να παρευρεθούν στο γιορτινό τραπέζι της βασιλείας των ουρανών μαζί με τον Κύριο. Όμως, εκείνοι που δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τη φωνή του Θεού, όπως οι Φαρισαίοι, και φτάνουν μέχρι το σημείο να μισούν και να απορρίπτουν τον Θεό αντί να Τον αποδεχθούν όταν ακούν τη φωνή Του, είναι καταδικασμένοι να εγκαταλειφθούν από τον Κύριο.

Τώρα, πρέπει να είστε ανυπόμονοι να μάθετε: πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε τη φωνή του Θεού; Κάποτε διάβασα ένα εδάφιο σε μια συναναστροφή σχετικά με αυτό το θέμα, σε ένα πνευματικό βιβλίο. Θα μοιραστώ αρκετές αρχές μαζί σας παρακάτω, για το πώς να διακρίνουμε τη φωνή του Θεού.

1. Τα λόγια που εκφέρονται από τον Θεό είναι η αλήθεια. Μπορούν να είναι η ζωή των ανθρώπων, να ανεφοδιάζουν τις ανάγκες τους και να δώσουν στους ανθρώπους ένα μονοπάτι για να ακολουθήσουν

Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι' εμού».(Ιωάν.14:6 )Και ο Ιωάννης 1:1-4 λέει: «Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος.Ούτος ήτο εν αρχή παρά τω Θεώ.Πάντα δι' αυτού έγειναν, και χωρίς αυτού δεν έγεινεν ουδέ εν, το οποίον έγεινεν. Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων ». Από τις γραφές μπορούμε να πούμε με σιγουριά πως ο Θεός ο ίδιος είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Άρα, τα λόγια που εκφέρονται από τον Θεό είναι η αλήθεια. Μπορεί να ανεφοδιάσει τους ανθρώπους σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες τους, έτσι ώστε να έχουν ένα μονοπάτι για να περπατήσουν και να μπορούν να λάβουν το εφόδιο της ζωής. Κοιτάξτε πίσω στην Εποχή του Νόμου: αφού οι άνθρωποι διεφθάρησαν από τον Σατανά, απλώς δεν είχαν καμιά ιδέα για το πώς να καθοδηγήσουν μια ζωή και έφτασαν στο σημείο να μην ξέρουν πώς να λατρεύουν τον Θεό. Τότε, ο Ιεχωβάς Θεός θέσπισε νόμους και εντολές για να καθοδηγήσει τους Ισραηλίτες να ζουν πάνω στη γη σύμφωνα με την κατάστασή τους εκείνη την εποχή. Αυτοί οι νόμοι και οι εντολές είναι λόγια αλήθειας και το πιο πρακτικό εφόδιο για τη ζωή. Κατά την ύστερη περίοδο της Εποχής του Νόμου, οι άνθρωποι έγιναν ακόμη βαθύτερα διεφθαρμένοι. Απέτυχαν στο να τηρήσουν τον νόμο και αμάρταιναν συχνά. Αν αυτό συνεχιζόταν, οι άνθρωποι θα χάνονταν κάτω από τον νόμο. Τότε, ο Κύριος Ιησούς ήρθε και έφερε στους ανθρώπους όχι μόνο την προσφορά περί αμαρτίας, αλλά επίσης τους νέους τρόπους για να γίνουν πράξεις. Έδωσε οδηγίες στους ανθρώπους να ομολογήσουν τις αμαρτίες τους και να μετανοήσουν ενώπιον Του, να είναι ανεκτικοί, υπομονετικοί, και να συγχωρούν τους ανθρώπους και να αγαπούν τους άλλους όπως τους εαυτούς τους, και ούτω καθεξής. Η ομιλία του Κυρίου Ιησού ήταν αυτό που οι άνθρωποι της Εποχής της Χάριτος χρειάζονταν περισσότερο επειγόντως από κάθε τι άλλο και ήταν το εφόδιο για τη ζωή των ανθρώπων. Τις έσχατες μέρες, πώς θα μας καθοδηγήσει ο Θεός μέσω της ομιλίας; Στην Προς Εβραίους 9:28 λέει: «ούτω και ο Χριστός, άπαξ προσφερθείς διά να σηκώση τας αμαρτίας πολλών, θέλει φανή εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας εις τους προσμένοντας αυτόν διά σωτηρίαν». Στην 1η Πέτρου 4:17 λέει: «Διότι έφθασεν ο καιρός του να αρχίση η κρίσις από του οίκου του Θεού· και αν αρχίζη πρώτον αφ' ημών, τι θέλει είσθαι το τέλος των απειθούντων εις το ευαγγέλιον του Θεού; » και στους Ψαλμούς 96:13 λέει: « ενώπιον του Κυρίου· διότι έρχεται, διότι έρχεται διά να κρίνη την γήν· θέλει κρίνει την οικουμένην εν δικαιοσύνη και τους λαούς εν τη αληθεία αυτού». Και έτσι, τις έσχατες ημέρες, ο Θεός θα έρθει να μιλήσει με τη φωνή Του και δεν θα επαναλάβει το έργο της λύτρωση ξανά. Αντίθετα, θα κρίνει, θα εξαγνίσει και θα σώσει τους ανθρώπους από τα δεσμά της αμαρτίας διαμέσου του λόγου της αλήθειας. Πιστεύουμε πως εκείνες οι συνετές παρθένοι που παρακολουθούν και αναμένουν τη φωνή του νυμφίου, θα λάβουν κάποιες αποκαλύψεις από αυτό.

2. Η ομιλία του Θεού είναι η έκφραση της διάθεσής Του, με εξουσία και δύναμη

Αδελφοί και αδελφές, όλοι γνωρίζουμε πως στην αρχή ο Θεός χρησιμοποίησε τον λόγο για να δημιουργήσει όλα τα πράγματα πάνω στη γη. Μόλις Εκείνος μιλάει, ο λόγος Του γίνεται πραγματικότητα. Ακριβώς όπως λέει στους Ψαλμούς 33:9: « Διότι αυτός είπε, και έγεινεν· αυτός προσέταξε, και εστερεώθη». Στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός υποσχέθηκε στον Αβραάμ πως οι απόγονοί του θα ήταν αμέτρητοι όπως τα αστέρια του ουρανού και άφθονοι όπως η άμμος στις ακτές της θάλασσας, και αυτό έγινε. Ό,τι έχει ειπωθεί από τον Θεό θα εκπληρωθεί το ένα μετά το άλλο. Αυτή είναι η εξουσία και η δύναμη του λόγου του Θεού. Στην Εποχή της Χάριτος, ο Κύριος Ιησούς είπε: « όστις όμως πίη εκ του ύδατος, το οποίον εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψήσει εις τον αιώνα, αλλά το ύδωρ, το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γείνει εν αυτώ πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνιον ». (Ιωάν. 4:14) « Εγώ είμαι η ανάστασις και η ζωή· ο πιστεύων εις εμέ, και αν αποθάνη, θέλει ζήσει· και πας όστις ζη και πιστεύει εις εμέ δεν θέλει αποθάνει εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο; »(Ιωάν.11:25-26) «Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι περιέρχεσθε την θάλασσαν και την ξηράν διά να κάμητε ένα προσήλυτον, και όταν γείνη, κάμνετε αυτόν υιόν της γεέννης διπλότερον υμών». (Ματθ. 23:15) Ο λόγος του Κυρίου Ιησού έχει εξουσία και δύναμη. Από τα λόγια Του, μπορούμε να τον αναγνωρίσουμε ως τη φωνή του Θεού και να συνειδητοποιήσουμε πως τα λόγια Του μπορούν όχι μόνο να προστάζουν και να κυβερνούν όλα τα πράγματα, αλλά μπορούν να εναποθέσουν πάνω μας ζωή και αλήθεια, υποσχέσεις και ευλογίες, και, ακόμη περισσότερο, μπορούν να καταραστούν εκείνους που Τον παρακούν και Του αντιστέκονται. Από τα λόγια του Θεού, μπορούμε να δούμε πως ο Θεός έχει αγάπη και έλεος για εκείνους που πιστεύουν σ' Αυτόν και Τον αγαπούν∙ όσο για εκείνους που Τον παρακούν και Του αντιστέκονται, είναι γεμάτος από μεγαλοπρέπεια και οργή. Από τα λόγια Του με τα οποία καταράστηκε τους Φαρισαίους, μπορούμε να δούμε πως η δίκαιη διάθεση του Θεού δεν ανέχεται ύβρεις από τους ανθρώπους. Κάθε πρόταση του Θεού περιέχει μέσα της τη διάθεσή Του, και, ακόμη περισσότερο, φέρει τη μοναδική εξουσία του Δημιουργού. Όλα όσα Εκείνος λέει δεν μπορούν να ειπωθούν ποτέ από τους ανθρώπους. Τις έσχατες ημέρες, ο Θεός θα κρίνει κάθε άνθρωπο σύμφωνα με τις πράξεις του και θα οδηγήσει αυτή τη σατανική εποχή σε ένα τέλος, διαμέσου των λόγων που είναι γεμάτοι με τη δίκαιη διάθεσή Του. Αν εμείς είμαστε πρόθυμοι να δεχθούμε μόνο τα τρυφερά λόγια που είναι γεμάτα από αγάπη και έλεος, τα οποία είναι εναρμονισμένα με τις αντιλήψεις μας, πιθανώς θα χάσουμε την ευκαιρία να καλωσορίσουμε την επιστροφή του Κυρίου.

3. Ο λόγος που εκφέρεται από τον Θεό μπορεί να αποκαλύψει τα μυστήρια στο έργο της διαχείρισης του Θεού

Ο Κύριος Ιησούς είπε: « Καθώς λοιπόν συλλέγονται τα ζιζάνια και κατακαίονται εν πυρί, ούτω θέλει είσθαι εν τη συντελεία του αιώνος τούτου. Θέλει αποστείλει ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους αυτού, και θέλουσι συλλέξει εκ της βασιλείας αυτού πάντα τα σκάνδαλα και τους πράττοντας την ανομίαν, και θέλουσι ρίψει αυτούς εις την κάμινον του πυρός· εκεί θέλει είσθαι ο κλαυθμός και ο τριγμός των οδόντων. Τότε οι δίκαιοι θέλουσιν εκλάμψει ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών. Ο έχων ώτα διά να ακούη ας ακούη». (Ματθ.13:40-43) « Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ' ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς». (Ματθ.7:21) Τα λόγια του μας είπαν πως ο Θεός θα στείλει πρώτα τους αγγέλους Του για να ξεχωρίσουν το καλό από το κακό, να ταξινομήσουν όλους τους ανθρώπους σύμφωνα με το είδος τους, και πως μόνο εκείνοι οι οποίοι εκτελούν το θέλημα του Θεού μπορούν να εισέλθουν μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Αυτά τα λόγια που εξέφερε ο Θεός είναι τα μυστήρια του ουρανού και είναι επίσης το αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί τελικά όταν ο Θεός σώσει τους ανθρώπους και διαχειριστεί τους ανθρώπους. Ο λόγος για τον οποίο ο Κύριος Ιησούς μπόρεσε να ξεσκεπάσει αυτά τα μυστήρια, είναι επειδή είναι Θεός ο ίδιος∙ είναι ο Κύριος της βασιλείας των ουρανών. Μόνο ο Θεός γνωρίζει ποιο είδος ανθρώπου μπορεί να εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών, δηλαδή η ομιλία του Θεού μπορεί να αποκαλύψει μυστήρια του έργου διαχείρισής Του. Και αυτό είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό για να διακρίνουμε τη φωνή του Θεού. Επίσης, ο Κύριος Ιησούς είπε: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα». (Ιωάν.16:12-13) Οπότε, η αλήθεια που ο Κύριος θα εκφέρει όταν θα έρθει ξανά, σε καμία περίπτωση δεν θα περιορίζεται σ' αυτή που λάβαμε πρωτύτερα, επειδή ο Θεός θα εκφέρει όλη την αλήθεια που ο άνθρωπος χρειάζεται, για να εφοδιάσει εκείνους που πεινάνε και διψάνε γι' αυτήν και για να κάνει ολόκληρο το έργο διαχείρισης της σωτηρίας του ανθρώπου γνωστό σε όλους. Οι συνετές παρθένοι μπορούν σίγουρα να εκλάβουν το σημείο αυτό ως το πρωτεύον χαρακτηριστικό για να αναγνωρίσουν τη φωνή του Θεού.

4. Ο λόγος του Θεού μπορεί να αποκαλύψει τις διαφθορές, το μυαλό και τις σκέψεις του ανθρώπου

Για παράδειγμα, ο Κύριος Ιησούς είπε: «Έλεγε δε ότι το εξερχόμενον εκ του ανθρώπου, εκείνο μολύνει τον άνθρωπον. Διότι έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων εξέρχονται οι διαλογισμοί οι κακοί, μοιχείαι, πορνείαι, φόνοι, κλοπαί, πλεονεξίαι, πονηρίαι, δόλος, ασέλγεια, βλέμμα πονηρόν· βλασφημία, υπερηφανία, αφροσύνη· πάντα ταύτα τα πονηρά έσωθεν εξέρχονται και μολύνουσι τον άνθρωπον». (Μάρκ.7:20-23) Ο Κύριος Ιησούς αποκαλύπτει το μυαλό, τις σκέψεις και τη φύση του ανθρώπου, έτσι ώστε να μπορούμε να αναγνωρίζουμε τις αμαρτίες μέσα στην καρδιά μας. Από τη στιγμή που εμείς οι άνθρωποι πλαστήκαμε από τον Θεό, παρ' όλο που δεν γνωρίζουμε καθόλου τις διαφθορές μας έπειτα από το σημείο που διαφθαρήκαμε από τον Σατανά, ο Θεός μάς κατανοεί πολύ βαθιά. Έτσι, μόνο ο Θεός μπορεί να αποκαλύψει τη ρίζα των διαφθορών μας και την ουσία της φύσης μας, κι αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να επιτευχθεί από τον καθένα. Ακριβώς όπως οι Φαρισαίοι εκείνου του καιρού ήταν στα μάτια των Ιουδαίων οι μόνοι που υπηρετούσαν τον Θεό με ευσέβεια. Όμως ο Κύριος Ιησούς μπορούσε να δει μέσα στην καρδιά τους πως μισούν την αλήθεια και αγαπούν τη φαυλότητα, και τους ξεσκέπασε λέγοντας: «Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, διότι ομοιάζετε με τάφους ασβεστωμένους, οίτινες έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν όμως γέμουσιν οστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας». (Ματθ.23:27) Η αλήθεια είναι το φως. Κάθε σκοτάδι και κάθε κακό θα αποκαλυφθεί στο φως. Είδα ένα εδάφιο από τα λόγια του Θεού που λέει: «Ακριβώς όπως η σελήνη ακολουθεί πάντα τον ήλιο, το έργο του Θεού δεν σταματάει ποτέ και επιτελείται πάνω σε σένα, πάνω σε εμένα, πάνω σε αυτόν και σε όλους όσους ακολουθούν τα βήματα του Θεού και δέχονται την κρίση και το παίδεμα του Θεού».Τις έσχατες ημέρες, ο Θεός εκφέρει την αλήθεια για να κρίνει όλη την αδικία μας, και αυτό θα εκθέσει σίγουρα τη διεφθαρμένη από τον Σατανά διάθεσή μας - την οποία δεν μπορούμε να γνωρίζουμε - στο φως. Αν δεν κατέχουμε μια καρδιά που φοβάται τον Θεό ή μια καρδιά που αποδέχεται την αλήθεια όπως κάνουν οι συνετές παρθένοι, είναι δύσκολο για εμάς να λάβουμε τη σωτηρία του Θεού τις έσχατες ημέρες.

Η φωνή του Θεού είναι η ομιλία που Εκείνος κάνει στο ανθρώπινο γένος, και η έκφραση της διάθεσης και του είναι του Θεού. Ο λόγος του Θεού έχει εξουσία και δύναμη που δεν μπορούν να εκφραστούν από κανέναν από το διεφθαρμένο ανθρώπινο γένος. Ο λόγος του Θεού είναι η αλήθεια και η οδός που μπορούν να εφοδιάσουν απευθείας τη ζωή του ανθρώπου∙ ο λόγος του Θεού μπορεί να τελειώσει την παλαιά εποχή και να εγκαινιάσει μια νέα εποχή, και είναι ακόμη καλύτερος στο να ξεσκεπάσει τα μυστήρια του έργου διαχείρισής Του∙ ο λόγος του Θεού μπορεί να αποκαλύψει τη διαφθορά των ανθρώπων και να τους σώσει, έτσι ώστε να δραπετεύσουν από το κακό. Όλα αυτά είναι τα μοναδικά χαρακτηριστικά του λόγου Του. Αν κατέχουμε αυτές τις αρχές για να διακρίνουμε τη φωνή του Θεού, τότε, ακούγοντας τη φωνή του Θεού, δεν θα είναι δύσκολο να γνωρίσουμε τον Θεό.

Αδελφή Μουτζχεν, ελπίζω πως η παραπάνω συναναστροφή θα σε βοηθήσει. Μακάρι να είμαστε όλοι συνετές παρθένοι και να αναζητούμε με την καρδιά μας και να αφουγκραζόμαστε για τη φωνή του Κυρίου, έτσι ώστε να μπορούμε να καλωσορίσουμε από νωρίς τον ερχομό του Κυρίου και να καθίσουμε στο γιορτινό τραπέζι μαζί Του. Ευχαριστούμε τον Θεό που έφερε σε εμάς τέτοια διαφώτιση και την αλήθεια. Δόξα τω Κυρίω!

Ειλικρινά δική σου,
Σι- εν
1 Νοεμβρίου 2017

© 2018 Αντώνης Ιωάννου. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε