Δευτέρα Παρουσία

Εδώ ξεκινά το κείμενό σας. Κάντε κλικ και αρχίστε να πληκτρολογείτε. Λεγενδως σωνσεπθαμ ναμ ναθυμ αλιενυμ ανσιλλαε ιν συμ φιδιτ κυαερενδυμ εαμ συ φελ αν εραντ σανστυς ιυδισαβιτ εσε νοφυμ μολεστιε.
 

Πριν από δύο μέρες, η Σοφία έστειλε επιστολή και έθεσε μια ερώτηση: Τώρα πολλοί άνθρωποι μαρτυρούν ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός έχει επιστρέψει, αλλά η Βίβλος καταγράφει: «Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ειμή ο Πατήρ μου μόνος» (Κατά Ματθαίον 24:36). Όσο κανείς δεν γνωρίζει την ημέρα και την...

Την τελευταία φορά συζητήσαμε για να καλωσορίσουμε την επιστροφή του Κυρίου Ιησού Χριστού πρέπει να προετοιμάσουμε «πνευματικά αυτιά» για να δώσουμε προσοχή στην ακρόαση της φωνής του Θεού. Προκειμένου να καλωσορίσουμε με επιτυχία την επιστροφή του Κυρίου, είναι επίσης πολύ σημαντικό να έχουμε μια άλλη «προετοιμασία». Σήμερα θα συζητήσουμε μαζί...

Τώρα, ο Κύριος Ιησούς έχει επιστρέψει, είναι ο Παντοδύναμος Θεός που ενσαρκώνεται κατά τις έσχατες ημέρες, αναζητά τα πρόβατα του Θεού μέσω των λόγων, εκπληρώνει τα λόγια του Κυρίου Ιησού: «Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου, και εγώ γνωρίζω αυτά, και με ακολουθούσι» (Ιωάν. 10:27). «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της...

© 2018 Αντώνης Ιωάννου. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε