Άρτος ζωή

Εδώ ξεκινά το κείμενό σας. Κάντε κλικ και αρχίστε να πληκτρολογείτε. Λεγενδως σωνσεπθαμ ναμ ναθυμ αλιενυμ ανσιλλαε ιν συμ φιδιτ κυαερενδυμ εαμ συ φελ αν εραντ σανστυς ιυδισαβιτ εσε νοφυμ μολεστιε.
 

Αφού η ανθρωπότητα είχε διαφθαρεί από τον σατανά, δεν ήξερε πώς να ζει και πώς να λατρεύει τον Θεό. Ο Θεός αγαπά την ανθρωπότητα και, για να σώσει την ανθρωπότητα, άρχισε να επιτελέσει το έργο της Εποχής του Νόμου. Τότε πώς ο Θεός οδήγησε τους ανθρώπους της Εποχής του Νόμου να μάθουν να ζουν και να λατρεύουν τον Θεό;...

Όλοι όσοι πιστεύουν στον Κύριο προσεύχονται καθημερινά στο όνομα του Κυρίου Ιησού και ακολουθούν επίσης τον Κύριο Ιησού Χριστό, αλλά γιατί ο Θεός πήρε το όνομα «Ιησούς»;
Στο κατά Ματθαίον της Αγίας Γραφής καταγράφει: «Ενώ δε αυτός διελογίσθη ταύτα, ιδού, άγγελος Κυρίου εφάνη κατ' όναρ εις αυτόν, λέγων· Ιωσήφ, υιέ του Δαβίδ, μη φοβηθής να παραλάβης...

Το ότι περιμένουμε τον Κύριο να έρθει και να μας αρπάξει στη βασιλεία των ουρανών είναι η επιθυμία μας, κάθε πιστού. Μερικοί άνθρωποι έχουν δει στην Αγία Γραφή: «έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθή μετ' αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου» (Α' Θεσσαλονίκεις...

Την τελευταία φορά συζητήσαμε την αληθινή έννοια της «αρπαγής» και καταλάβαμε ότι ο Κύριος θα μιλήσει λόγια για να κάνει το έργο της κρίσεως όταν επιστρέψει τις έσχατες ημέρες, οι φρόνιμες παρθένες μπορούν να αναγνωρίσουν τη φωνή του Θεού μέσα από τα λόγια του Κυρίου και να μπορούν να συμβαδίσουν με τα βήματα του Θεού, αυτή είναι η...

Όσοι είναι εξοικειωμένοι με τη Βίβλο γνωρίζουν ότι όταν ο λαός του Ισραήλ βγήκε από την Αίγυπτο, έτρεχαν στην έρημο για σαράντα χρόνια και ο Θεός έστειλε το μάννα από τον ουρανό για να τροφοδοτήσει τις ανάγκες του για να επιβιώσει. Το μάννα εκείνη την εποχή ήταν υλικό φαγητό. Αλλά το βιβλίο της Αποκάλυψης λέει: «Όστις έχει ωτίον,...

Όσον αφορά τον Πέτρο, δεν είναι ξένος σε πολλούς αδελφούς και αδελφές που πιστεύουν στον Κύριο Ιησού. Ο Πέτρος γνώριζε τον Κύριο, από τους δώδεκα μαθητές, μόνο ο Πέτρος, υπό τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος, αναγνώρισε ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν ο Χριστός, ο Υιός του ζωντανού Θεού και αναγνώρισε την έμφυτη ουσία και ταυτότητα του Κυρίου...

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε: «Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ' ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς» (Κατά Ματθαίον 7:21).
«Εάν σεις μείνητε εν τω λόγω τω εμώ, είσθε αληθώς μαθηταί μου» (Κατά Ιωάννην 8:31).
«Εάν τις με αγαπά, τον λόγον μου θέλει...

«Όταν αντιμετωπίζεις αληθινά προβλήματα της ζωής, πώς πρέπει να γνωρίζεις και να κατανοείς την εξουσία και την κυριαρχία του Θεού; Όταν δεν γνωρίζεις πώς να κατανοήσεις, να χειριστείς και να βιώσεις αυτά τα προβλήματα, ποια στάση πρέπει να υιοθετείς για να δείξεις την πρόθεση, την επιθυμία και την πραγματικότητά σου να υποταχθείς στην κυριαρχία και...

Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο ενσαρκωμένος Θεός. Για να μας λυτρώσει, ο Κύριος Ιησούς σταυρώθηκε και σήκωσε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας μας. Ενώ είμαστε ευγνώμονες στον Κύριο Ιησού, έχουμε σκεφτεί όλοι ένα τέτοιο πρόβλημα; Ο Θεός είναι ο Δημιουργός, ο πιο άγιος, ο ανώτερος και ο πιο αξιοπρεπής, τότε όταν ο Θεός σώζει...

«Και τι συμβαίνει με το περιεχόμενο των προσευχών; Πρέπει να προσεύχεσαι, βήμα-βήμα, σύμφωνα με την πραγματική σου κατάσταση και με αυτό που πρέπει να γίνει από το Άγιο Πνεύμα, και θα πρέπει να είσαι σε επαφή με τον Θεό σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και τις απαιτήσεις Του για τον άνθρωπο. Όταν αρχίζεις να λες τις προσευχές σου,...

© 2018 Αντώνης Ιωάννου. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε