Εξερευνώντας - το μυστήριο της αρπαγής στην βασιλεία των ουρανών

2020-05-10

Το ότι περιμένουμε τον Κύριο να έρθει και να μας αρπάξει στη βασιλεία των ουρανών είναι η επιθυμία μας, κάθε πιστού. Μερικοί άνθρωποι έχουν δει στην Αγία Γραφή: «έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθή μετ' αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου» (Α' Θεσσαλονίκεις 4:17). Πιστεύουν ότι όταν έρθει ο Κύριος, θα αρπαχθούμε στον αέρα για να συναντήσουμε τον Κύριο, πόσο θεαματικό και όμορφο είναι. Η επιθυμία μας είναι ωραία, αλλά αυτή η ιδέα είναι σύμφωνη με το θέλημα του Κυρίου; Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε τέτοια λόγια;

Οι άνθρωποι που είναι εξοικειωμένοι με την Αγία Γραφή γνωρίζουν τις προφητείες στην Αποκάλυψη 21:2-3: «Και εγώ ο Ιωάννης είδον την πόλιν την αγίαν, την νέαν Ιερουσαλήμ καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού... Ιδού, η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων». Και: «Αι βασιλείαι του κόσμου έγειναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού, και θέλει βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων» (Αποκάλυψη 11:15). Και στο Πάτερ ήμων: «Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς· αγιασθήτω το όνομά σου· ελθέτω η βασιλεία σου· γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γής» (Κατά Ματθαίον 6:9-10). Από αυτές οι γραφές, βλέπουμε ξεκάθαρα ότι «η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων», δηλαδή η βασιλεία του Θεού θα κατέβει στη γη. Τότε η βασιλεία του Θεού θα κατέβει στη γη, πώς θα μπορούσαμε να αρπαχθούμε στον αέρα; Δεν είναι ενάντια στο θέλημα του Κυρίου; Για το καλωσόρισμα της επιστροφής του Κυρίου, αν δεν αναζητήσουμε το θέλημα του Κυρίου, όταν έρθει ο Κύριος, αν δεν Τον καλωσορίσουμε, δεν θα χάσουμε την ευκαιρία να εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών;

Τι σημαίνει η πραγματική «αρπαγή»; Πώς να κάνουν οι πιστοί για να αρπαχθούν; Στη συνέχεια θα διερευνήσουμε μαζί, παρακαλούμε συνεχίστε να προσέχετε τις αναρτήσεις μας.

`•.¸ ¸.•``•.¸ ¸.•` `•.¸ ¸.•``•.¸ ¸.•` `•.¸ ¸.•``•.¸ ¸.•` `•.¸ ¸.•``•.¸ ¸.•`

© 2018 Αντώνης Ιωάννου. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε