Μόνο κατανοούμε το μυστήριο της «έλευσης του Υιού του ανθρώπου», θα μπορέσουμε να καλωσορίσουμε τον Κύριο

2020-04-14

Πριν από δύο χιλιάδες χρόνια, ο Κύριος Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για τη λύτρωση της ανθρωπότητας και λύτρωσε όλη την ανθρωπότητα με την πολύτιμη ζωή Του. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μάς υποσχέθηκε ότι θα έρθει και πάλι και θα μας αρπάξει στη βασιλεία του Θεού. Τώρα είναι το τέλος των τελευταίων ημερών, πολλά σημάδια της επιστροφής του Κυρίου εμφανίστηκαν. Το αν μπορούμε να συναντήσουμε την επιστροφή του Κυρίου σχετίζεται με το αν μπορούμε να αρπαχθούμε στη βασιλεία των ουρανών. Αλλά πώς θα έρθει ο Κύριος Ιησούς; Μόνο ερευνούμε ξεκάθαρα, μπορούμε να συναντήσουμε με επιτυχία τον Κύριο και να παρευρεθούμε στο γαμήλιο δείπνο με τον Κύριο.

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Κύριος Ιησούς ανέβηκε στον ουρανό με το πνευματικό σώμα μετά την ανάστασή Του και ο Κύριος θα έπρεπε να έρθει και πάλι πάνω στα σύννεφα με το πνευματικό σώμα μετά την ανάστασή Του. Αλλά τέτοια γνώση μας είναι σύμβαση πραγματικά με τον λόγο του Κυρίου; Αν εξετάσουμε προσεκτικά τη Βίβλο, δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλοί στίχοι στη Βίβλο που προβλέπουν σαφώς ότι η έλευση του Κυρίου είναι «η έλευση του Υιού του ανθρώπου». Για παράδειγμα: Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Και σεις λοιπόν γίνεσθε έτοιμοι· διότι καθ' ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου» (Κατά Λουκάν 12:40). «Διότι ως η αστραπή η αστράπτουσα εκ της υπ' ουρανόν λάμπει εις την υπ' ουρανόν, ούτω θέλει είσθαι και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθη πολλά και να καταφρονηθή από της γενεάς ταύτης» (Κατά Λουκάν 17:24-25). Όλες αυτές οι προφητείες αναφέρουν «τον ερχομό του Υιού του ανθρώπου» ή «την έλευση του Υιού του ανθρώπου». Όλοι γνωρίζουμε, ο «Υιος του ανθρώπου» αναφέρεται σε κάποιον που γεννήθηκε από ανθρώπους με κανονική ανθρώπινη φύση, με τροφή, ένδυση, στέγη και ύπνο όπως οι κανονικοί άνθρωποι, είναι ιδιαίτερα πρακτικός και κανονικός. Αν ήταν το πνευματικό σώμα μετά την ανάσταση Του Κυρίου Ιησού, θα μπορούσε να περάσει από το τείχος, εμφανιζόμενος κάποια στιγμή και κρυμμένος κάποια στιγμή, θα ήταν ιδιαίτερα υπερφυσικός, τότε δεν θα μπορούσε να ονομαστεί «Υιος του ανθρώπου», όπως ένας άγγελος είναι πνευματικό σώμα, ούτε δεν μπορεί να ονομαστεί «Υιος του ανθρώπου». Όποιος έχει την εικόνα του ανθρώπου, αλλά ανήκει στο πνευματικό σώμα, δεν μπορεί να ονομαστεί «Υιος του ανθρώπου». Επομένως, οι εκφράσεις «ο ερχομός του Υιού του ανθρώπου» και «η έλευση του Υιού του ανθρώπου» που αναφέρονται από τον Κύριο Ιησού, σημαίνουν όλοι ότι ο Θεός θα επιστρέψει ως ενσαρκωμένος τις έσχατες ημέρες. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι «πρέπει αυτός να πάθη πολλά και να καταφρονηθή από της γενεάς ταύτης», πράγμα που αποδεικνύει ότι ο Κύριος θα επιστρέψει ως ενσαρκωμένος. Αν ο Κύριος ερχόταν όχι με την ενσάρκωση αλλά με το πνευματικό σώμα ένδοξα με τα σύννεφα, όλοι θα πέσουν και θα προσκυνήσουν και ο Κύριος δεν θα μπορούσε να υποφέρει πολύ όταν επιστρέψει, πόσο μάλλον να εγκαταλειφθεί από αυτή τη γενιά. Επομένως, είναι αδιαμφισβήτητο ότι ο Κύριος θα επιστρέψει ως ενσαρκωμένος.

Μερικοί άνθρωποι θα πουν ότι ο Κύριος θα επιστρέψει ως ενσαρκωμένος, αυτό είναι σύμφωνο με τις προφητείες της Βίβλου, αλλά υπάρχουν πράγματι προφητείες της έλευσης του Κυρίου στα σύννεφα στη Βίβλο, τι συμβαίνει εδώ; Σήμερα συστήνουμε ένα βίντεο: το απόσπασμα ταινίας «Το μυστήριο της ευσέβειας» (1) - Το Μυστήριο της έλευσης του Υιού του Ανθρώπου, υπάρχει η απάντηση σε αυτό. Μακάρι όλοι να καταλάβουμε αυτή την πλευρά της αλήθειας και να καλωσορίσουμε τον Κύριο Ιησού σύντομα.
🎥 Κάντε κλικ στο σύνδεσμο για να παρακολουθήσετε:

Ελληνική ταινία «Το μυστήριο της ευσέβειας» (1) Το Μυστήριο της έλευσης του Υιού του Ανθρώπου


© 2018 Αντώνης Ιωάννου. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε