3 μέθοδοι για να διακρίνεις τον αληθινό Χριστό από τους ψευδείς

2019-05-10

Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού». (Ματθ. 25:6). «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού». (Αποκ. 3:20). Φαίνεται από τα λόγια του Κυρίου ότι όταν ακούμε κάποιον να διαδίδει τα νέα σχετικά με τον ερχομό Του, θα πρέπει να είμαστε οι φρόνιμες παρθένες και να αναζητούμε και να διερευνούμε ενεργά. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καλωσορίσουμε την επιστροφή του Κυρίου. Ωστόσο, οι πάστορες, με βάση τους στίχους «Τότε εάν τις είπη προς υμάς· Ιδού εδώ είναι ο Χριστός ή εδώ, μη πιστεύσητε· διότι θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς». (Ματθ. 24:23-24), μάς λένε διαρκώς ότι δεν πρέπει να πιστέψουμε όσους κηρύττουν ότι ο Κύριος Ιησούς επέστρεψε, επειδή κηρύττουν την οδό των ψευδόχριστων και εξαπατούν τους ανθρώπους. Έτσι, πολλοί αδελφοί και αδελφές είναι πολύ μπερδεμένοι: «Όταν ακούμε κάποιον να γίνεται μάρτυρας της επιστροφής του Κυρίου Ιησού, θα πρέπει να την αναζητούμε και να τη διερευνούμε ενεργά ή να την αποφεύγουμε και να την αρνούμαστε; Τι θα πρέπει να κάνουμε για να συμμορφωνόμαστε με το θέλημα του Κυρίου;» Όσον αφορά αυτό το ερώτημα, θα ήθελα να συναναστραφώ με όλους σχετικά με την αλήθεια όσον αφορά τον τρόπο να διακρίνει κανείς τον αληθινό Χριστό από τους ψευδόχριστους. Εφόσον αντιλαμβανόμαστε την αλήθεια αυτής της πτυχής, δεν θα πρέπει να ανησυχούμε για το αν θα εξαπατηθούμε από ψευδόχριστους και ψευδοπροφήτες, ούτε και θα χάσουμε την ευκαιρία να καλωσορίσουμε την επιστροφή του Κυρίου λόγω της παθητικής μας άμυνας.

Ας ρίξουμε πρώτα μια ματιά σε ένα απόσπασμα λόγων: «Για να διερευνήσει ο άνθρωπος αν πρόκειται για την ενσάρκωση του Θεού, πρέπει να το προσδιορίσει από τη διάθεση που Αυτός εκφράζει και τον λόγο που Αυτός εκφέρει. Δηλαδή, πρέπει να κριθεί από την ουσία του Θεού κατά πόσο είναι ή όχι η ενσάρκωσή Του και κατά πόσο είναι ή όχι ο αληθινός δρόμος. Και συνεπώς, προκειμένου να προσδιοριστεί[α] αν πρόκειται για την ενσάρκωση του Θεού, το σημαντικότερο είναι να δίνουμε προσοχή στην ουσία Του (στο έργο Του, τον λόγο Του, τη διάθεσή Του και πολλά άλλα), παρά στην εξωτερική εμφάνιση. Αν ο άνθρωπος κοιτάζει μόνο την εξωτερική εμφάνισή Του και παραβλέπει την ουσία Του, τότε αυτό καταδεικνύει την άγνοια και την αφέλεια του ανθρώπου». Αυτά τα λόγια μάς λένε σαφώς ότι η διάκριση των ψευδόχριστων συνεπάγεται την εξέταση της ουσίας τους, όχι της εξωτερικής τους εμφάνισης. Δηλαδή, πρέπει να εξετάζουμε το έργο τους, τα λόγια και τη διάθεσή τους για να τους διακρίνουμε. Τώρα, ας διαβάσουμε μερικά από τα λόγια του Κυρίου Ιησού και ας επικοινωνήσουμε σχετικά με τις ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στον αληθινό Χριστό και τους ψευδόχριστους, καθώς και το πώς να τους διακρίνουμε.

Πρώτον, θα πρέπει να εξετάζουμε το έργο που επιτελούν.

Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Διότι θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς».(Ματθ. 24:24). Ο λόγος του Κυρίου μάς δείχνει ότι οι ψευδόχριστοι και οι ψευδοπροφήτες βασίζονται κυρίως στην εκτέλεση σημείων και τεράτων για να εξαπατήσουν τον εκλεκτό λαό του Θεού. Αυτή είναι η πρωταρχική εκδήλωση της εξαπάτησης των ανθρώπων από τους ψευδόχριστους. Μπορούμε να έχουμε σαφέστερη εικόνα ως προς αυτό το ζήτημα αφού διαβάσουμε το παρακάτω απόσπασμα λόγων: «Αν, κατά τη σημερινή εποχή, εμφανιστεί κάποιος που μπορεί να επιδεικνύει σημεία και θαύματα, να εκβάλλει δαίμονες, να θεραπεύει τους αρρώστους και να εκτελεί θαύματα, και εάν αυτός ισχυρίζεται ότι είναι ο Ιησούς που έχει έρθει, τότε τούτο θα αποτελεί παραποίηση και μίμηση του Ιησού από τα κακά πνεύματα. Να το θυμάσαι! Ο Θεός δεν επαναλαμβάνει το ίδιο έργο. Το στάδιο του έργου του Ιησού έχει ήδη ολοκληρωθεί και ο Θεός δεν θα καταπιαστεί ποτέ ξανά με το συγκεκριμένο στάδιο. [...] Στις αντιλήψεις του ανθρώπου, ο Θεός πρέπει πάντα να επιδεικνύει σημεία και θαύματα, να θεραπεύει τους αρρώστους, να εκβάλλει δαίμονες και να είναι ακριβώς όπως ο Ιησούς, όμως αυτή τη φορά ο Θεός δεν είναι καθόλου έτσι. Αν, κατά τις έσχατες μέρες, ο Θεός εξακολουθούσε να επιδεικνύει σημεία και θαύματα, να εκβάλλει δαίμονες και να θεραπεύει τους αρρώστους - αν έπραττε ακριβώς τα ίδια με τον Ιησού - τότε θα επαναλάμβανε το ίδιο έργο και το έργο του Ιησού θα ήταν άνευ σημασίας ή αξίας. Έτσι, ο Θεός εκτελεί μόνο ένα στάδιο του έργου σε κάθε εποχή. Μόλις ολοκληρώνεται κάθε στάδιο του έργου Του, σύντομα έρχεται η μίμηση από τα κακά πνεύματα και μόλις ο Σατανάς αρχίζει να ακολουθεί κατά πόδας τον Θεό, Εκείνος αλλάζει μέθοδο. Όταν ο Θεός ολοκληρώνει ένα στάδιο του έργου Του, αυτό γίνεται αντικείμενο μίμησης από τα κακά πνεύματα. Πρέπει να έχετε ξεκάθαρη εικόνα γι' αυτό». («Γνωρίζοντας το έργο του Θεού σήμερα»).

Αυτό το απόσπασμα μάς λέει σαφώς ότι ο Θεός είναι πάντοτε νέος και ποτέ παλαιός και ότι δεν επαναλαμβάνει το ίδιο έργο. Ακριβώς όπως όταν ήλθε ο Κύριος Ιησούς να εργαστεί, δεν επανέλαβε το έργο της θέσπισης νόμων στην Εποχή του Νόμου, αλλά ξεκίνησε την Εποχή της Χάριτος και επιτέλεσε το έργο της σωτηρίας της ανθρωπότητας. Παρέσχε στον άνθρωπο την οδό της μετάνοιας, θεράπευσε αρρώστους και εκδίωξε δαιμόνια και τελικά σταυρώθηκε για τον άνθρωπο, λυτρώνοντας την ανθρωπότητα από την αμαρτία. Όταν λοιπόν ο Κύριος Ιησούς επιστρέψει τις έσχατες ημέρες, θα ξεκινήσει επίσης μια νέα εποχή και θα επιτελέσει νέο έργο και δεν θα επαναλάβει το έργο που έχει πράξει. Και οι ψευδόχριστοι; Είναι όλοι κακά πνεύματα που μιμούνται τον Χριστό. Δεν είναι σε θέση να επιτελέσουν το έργο της εκκίνησης μιας νέας εποχής και του τερματισμού της παλιάς. Μπορούν μόνο να εκτελούν μερικά απλά σημεία και τέρατα για να μιμηθούν τον Κύριο Ιησού ώστε να εξαπατήσουν όσους είναι άμυαλοι και ανίκανοι να διακρίνουν. Όμως, δεν είναι σε θέση να αντιγράψουν ό, τι έκανε ο Κύριος Ιησούς, όπως το να ανασταίνει τους νεκρούς και να ταΐζει πέντε χιλιάδες ανθρώπους με πέντε άρτους και δύο ιχθύες ή να δαμάζει τον άνεμο και τη θάλασσα. Κάτι τέτοιο είναι εντελώς πέρα από τις δυνατότητές τους, επειδή δεν διαθέτουν την εξουσία και τη δύναμη του Θεού. Επομένως, Αυτός που μπορεί να ανοίξει μια νέα εποχή και να τερματίσει την παλιά είναι ο αληθινός Χριστός, ενώ όσοι είναι ανίκανοι να το πράξουν, αλλά μπορούν μόνο να ακολουθούν κατά πόδας τον Θεό και να μιμούνται το έργο που έχει ήδη επιτελέσει, είναι αναμφισβήτητα ψευδόχριστοι.

Δεύτερον, θα πρέπει να εξετάζουμε τα λόγια που λένε.

Ο Κύριος Ιησούς είπε κάποτε: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή·» (Ιωάν. 14:6). Φαίνεται ότι τα λόγια που είπε ο Χριστός είναι όλες οι αλήθειες που μπορούν να δώσουν στον άνθρωπο ζωή, να του χαράξουν πορεία και να συνθέσουν τη ζωή του. Ακριβώς όπως όταν ο Κύριος Ιησούς επιτελούσε το έργο Του, οπότε και εξέφρασε την οδό της μετάνοιας με βάση τις ανάγκες της ανθρωπότητας, δίδαξε τους ανθρώπους να αγαπούν τους άλλους όπως τον εαυτό τους, να συγχωρούν τους άλλους εβδομήντα φορές το επτά, αλλά και τους δίδαξε να ομολογούν τις αμαρτίες τους και να μετανοούν, επισημαίνοντας μια νέα πορεία πρακτικής εφαρμογής για όσους ζούσαν σύμφωνα με τον νόμο.

Ο Κύριος Ιησούς μάς είπε επίσης: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα». (Ιωάν. 16:12-13). «Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας». (Αποκ. 2:7). «Μη κλαίε· ιδού, υπερίσχυσεν ο λέων, όστις είναι εκ της φυλής Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ, να ανοίξη το βιβλίον και να λύση τας επτά σφραγίδας αυτού». (Αποκ. 5:5). Είναι προφανές από αυτούς τους στίχους ότι όταν ο Κύριος έλθει τις έσχατες ημέρες, θα εκφράσει πολλές αλήθειες που δεν καταλαβαίνουμε και θα ανοίξει τον πάπυρο και θα σπάσει τις επτά σφραγίδες. Σύμφωνα με αυτές τις προφητείες σχετικά με την επιστροφή του Κυρίου Ιησού, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι όταν έλθει ο αληθινός Χριστός, θα είναι σε θέση να εκφράσει την αλήθεια. Αυτό είναι σίγουρο! Ας διαβάσουμε ένα ακόμη απόσπασμα λόγων: «Ο Θεός που ενσαρκώθηκε, ονομάζεται Χριστός, κι έτσι, ο Χριστός που μπορεί να δώσει στους ανθρώπους την αλήθεια, ονομάζεται Θεός. Δεν υπάρχει τίποτε το υπερβολικό σ' αυτό, γιατί Εκείνος κατέχει την ουσία του Θεού, κατέχει την διάθεση του Θεού και τη σοφία στο έργο Του, τα οποία είναι άφταστα για τον άνθρωπο. Εκείνοι που ισχυρίζονται ότι είναι ο Χριστός, αλλά δεν μπορούν να κάνουν το έργο του Θεού, είναι απατεώνες. Ο Χριστός δεν είναι μόνο η εκδήλωση του Θεού πάνω στη γη, αλλά αντιθέτως, η ιδιαίτερη ενσάρκωση του Θεού, καθώς πραγματοποιεί και ολοκληρώνει το έργο Του ανάμεσα στους ανθρώπους. Αυτή η ενσάρκωση δεν μπορεί απλώς να αντικατασταθεί από οποιονδήποτε άνθρωπο, αλλά πρέπει να είναι σε θέση να φέρει επαρκώς εις πέρας το έργο του Θεού στη γη, να εκφράζει την διάθεση του Θεού, να αντιπροσωπεύει επαρκώς τον Θεό και να παρέχει ζωή στον άνθρωπο. Αργά η γρήγορα, θα ακολουθήσει η πτώση όλων εκείνων που προσποιούνται τον Χριστό, διότι, παρότι ισχυρίζονται ότι είναι ο Χριστός, δεν κατέχουν την ουσία του Χριστού. Κι έτσι, λέω ότι η αυθεντικότητα του Χριστού δεν μπορεί να προσδιοριστεί από τον άνθρωπο, αλλά απαντάται και αποφασίζεται από τον ίδιο τον Θεό».(«Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή»).

Από αυτά τα λόγια, μπορούμε να δούμε ότι ο Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός ενσαρκωμένος, το Πνεύμα του Θεού ενσαρκωμένο και ότι μπορεί να εκφράσει την αλήθεια ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος για να εφοδιάσει και να ποιμάνει τον άνθρωπο. Οι περισσότεροι ψευδόχριστοι, εν τω μεταξύ, κατέχονται από κακά πνεύματα. Στην ουσία, είναι κακά πνεύματα και δαίμονες χωρίς την παραμικρή αλήθεια. Έτσι, ανεξάρτητα από το πώς παρερμηνεύουν τη Βίβλο ή μιλούν για βαθιά γνώση και θεωρία, δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να εξαπατούν τους ανθρώπους και να τους βλάπτουν. Τίποτε απ' όσα κάνουν δεν είναι εποικοδομητικό για μας. Το μόνο που κάνουν είναι να φέρνουν όλο και περισσότερο σκοτάδι στην καρδιά μας. Δεν μας αφήνουν δρόμο να βαδίσουμε και τελικά θα μας οδηγήσουν στην καταστροφή. Μόνον ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Επομένως, Αυτός που μπορεί να εκφράσει την αλήθεια, να μας δείξει τον δρόμο και να μας δώσει ζωή, είναι Αυτός που είναι ο Χριστός, ενώ όσοι αποκαλούν τον εαυτό τους Χριστό αλλά είναι ανίκανοι να εκφράσουν την αλήθεια, είναι σίγουρα ψευδόχριστοι. Αυτή είναι η βασική αρχή της αναγνώρισης των ψευδόχριστων και των ψευδοπροφητών.

Τρίτον, θα πρέπει να εξετάζουμε τη διάθεση που αποκαλύπτουν.

Ο Κύριος Ιησούς μάς προειδοποίησε κάποτε: «Διότι πολλοί θέλουσιν ελθεί επί τω ονόματί μου, λέγοντες, Εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θέλουσι πλανήσει». (Ματθ. 24:5). Σε αυτόν τον στίχο, ο Κύριος Ιησούς μάς είπε ένα ακόμη χαρακτηριστικό των ψευδόχριστων - έχουν όλοι αλαζονική και υπεροπτική διάθεση και επιθυμούν να επιδεικνύονται και να διακηρύσσουν ενώπιον των ανθρώπων ότι είναι ο Χριστός για να τους κάνουν να τους λατρεύουν σαν Θεό.

Θα το καταλάβουμε καλύτερα αυτό αφού διαβάσουμε το παρακάτω απόσπασμα λόγων: «Όσο πιο ψευδείς είναι αυτοί οι ψευδόχριστοι, τόσο περισσότερο επιδεικνύονται και τόσο πιο ικανοί είναι για σημεία και τέρατα για να παραπλανήσουν τον άνθρωπο. Οι ψευδόχριστοι δεν κατέχουν τις ιδιότητες του Θεού. Ο Χριστός δεν έχει κηλιδωθεί από οποιοδήποτε στοιχείο που ανήκει στους ψευδόχριστους. Ο Θεός ενσαρκώνεται μόνο για να ολοκληρώσει το έργο της σάρκας, όχι απλώς για να επιτρέψει σε όλους τους ανθρώπους να Τον δουν. Αντιθέτως, αφήνει το έργο Του να επιβεβαιώσει την ταυτότητά Του και επιτρέπει αυτά που Αυτός αποκαλύπτει να πιστοποιήσουν την υπόστασή Του. Η υπόστασή Του δεν είναι αθεμελίωτη· η ταυτότητά Του δεν κατασχέθηκε από τη χείρα Του· καθορίζεται από το έργο Του και την υπόστασή Του». («Η υπόσταση του Χριστού είναι η υποταγή στο θέλημα του Επουράνιου Πατέρα»).

Από το απόσπασμα αυτό, αντιλαμβανόμαστε ότι όσο πιο ψεύτικοι είναι, τόσο περισσότερο οι εν λόγω ψευδόχριστοι επιδεικνύονται ενώπιον των άλλων για να τους εξαπατήσουν, ενώ ο Χριστός αφήνει το έργο Του να επιβεβαιώσει την ταυτότητά Του, όπως όταν εργαζόταν ο Κύριος Ιησούς και θεράπευε αρρώστους, εξεδίωκε δαιμόνια, τάιζε πέντε χιλιάδες ανθρώπους με πέντε άρτους και δύο ιχθύες και ανάσταινε τους νεκρούς. Αν και ο άνθρωπος δεν Τον γνώριζε, η εξουσία και η δύναμή Του απέδειξαν την ταυτότητά Του ως του ίδιου του Ενσαρκωμένου Θεού, διότι εκτός από τον Θεό, κανείς δεν διαθέτει τέτοια εξουσία. Όταν λοιπόν ο Χριστός έρχεται να εργαστεί, ποτέ δεν διαλαλεί ότι είναι Θεός και Χριστός, ούτε επιδεικνύεται. Αντίθετα, επιτελεί απλώς το έργο Του και εκφωνεί τις ομιλίες Του κρυμμένος ταπεινά στη σάρκα, ώστε να εφοδιάσει τους ανθρώπους με όσα χρειάζεται η ζωή τους, γεγονός που καταδεικνύει την άκρως τιμητική και ιερή ουσία της ζωής του Θεού. Οι ψευδόχριστοι, ωστόσο, πάντοτε διαλαλούν ότι είναι ο Χριστός, και μερικοί μάλιστα λένε ανερυθρίαστα ότι αν δεν τους ακούσεις δεν μπορείς να εισέλθεις στη βασιλεία. Κάνουν ό, τι μπορούν για να τους συναντούν οι άνθρωποι, ή εκτελούν κάποια σημεία και τέρατα για να τους ξεγελάσουν. Υπάρχουν πολλά, πάρα πολλά σχετικά παραδείγματα. Επομένως, μια ακόμη σημαντική αρχή της διάκρισης του αληθινού Χριστού από τους ψευδόχριστους είναι η εξέταση της διάθεσης που αποκαλύπτουν.

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, οι παραπάνω είναι οι τρεις αρχές για τη διάκριση του αληθινού Χριστού από τους ψευδόχριστους. Μόνο αν κατανοήσουμε αυτές τις αρχές, μπορούμε να αποφύγουμε να εξαπατηθούμε από τους ψευδόχριστους και να είμαστε οι φρόνιμες παρθένες ώστε να καλωσορίσουμε την επιστροφή του Κυρίου.

Υποσημειώσεις:
α. Το πρωτότυπο κείμενο γράφει «όσον αφορά».

Από τον Κουοζάν, Καναδάς

Προτεινόμενα: Ο όρος για την είσοδο στη βασιλεία των ουρανών

© 2018 Αντώνης Ιωάννου. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε