Πνευματικές Ε&Α: Πως να διακρίνουμε τον αληθινό Χριστό από τους ψευδόχριστους

2019-05-06

Αδελφοί και Αδελφές των Πνευματικών Ε & Α:

Γεια σας!

Το όνομά μου είναι Λι Λι. Είμαι ηγέτιδα και είμαι υπεύθυνη μιας κατ' οίκον εκκλησίας. Ακούμε κάποιον να κηρύττει ότι ο Κύριος Ιησούς έχει ήδη επιστρέψει, αλλά βλέπουμε ότι στη Βίβλο ο Κύριος Ιησούς είπε: «Τότε εάν τις είπη προς υμάς· Ιδού εδώ είναι ο Χριστός ή εδώ, μη πιστεύσητε· διότι θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς» (Ματθ. 24:23-24). Από αυτά τα λόγια, μπορούμε να καταλάβουμε ότι όταν επιστρέψει ο Κύριος, όλα τα είδη ψευδόχριστων και ψευδοπροφητών θα αναδυθούν για να εξαπατήσουν τους πιστούς. Κατά συνέπεια, δεν τολμάμε να αναζητήσουμε και να διερευνήσουμε αυτό το κήρυγμα, καθώς φοβόμαστε μήπως εξαπατηθούμε από ψευδόχριστους. Ωστόσο, σκεπτόμενοι ότι ο Κύριος είπε: «έρχομαι ταχέως» (Αποκ. 22:20). φοβόμαστε ότι θα χάσουμε την ευκαιρία να καλωσορίσουμε τον Κύριο αν Αυτός επιστρέψει. Αισθανόμαστε τόσο ανήσυχοι στις καρδιές μας. Αδελφοί και αδελφές των Πνευματικών Ε&Α. Θέλω να ζητήσω από εσάς, πώς να κάνουμε πράξη όπως αρμόζει στο ζήτημα του καλωσορίσματος της έλευσης του Κυρίου. Επιπλέον, παρακαλώ συντροφεύστε μας στο πώς να διακρίνουμε ανάμεσα στον αληθινό Χριστό και τους ψευδόχριστους.

Λι Λι
2 Ιανουαρίου, 2018

Αδελφή Λι Λι:

Γειά σου!

Ως ηγουμένη μιας εκκλησίας, είσαι υπεύθυνη για τη ζωή των αδελφών. Αναζητάς την συναναστοφή, η οποία είναι μια πράξη δίψας για την αλήθεια και έγνοιας για τις προθέσεις του Θεού. Τώρα είναι το τέλος των έσχατων ημερών, είναι ο κρίσιμoς καιρός κατά την οποία ο Κύριος Ιησούς επιστρέφει. Είναι βέβαιο ότι πολλοί ψευδόχριστοι θα προκύψουν και θα εξαπατήσουν τον άνθρωπο αυτό τον καιρό. Μπορούμε να κατανοήσουμε ότι αισθάνεσαι φόβο ότι θα εξαπατηθείς και έτσι θα χάσεις την πιθανότητα να αναρπαχθείς. Σχετικά με την ερώτησή σου, θα αναζητήσουμε την αλήθεια και θα έχουμε μια συναναστροφή μαζί σου.

Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Κύριος Ιησούς κάποτε υποσχέθηκε ότι θα επέστρεφε να μας δεχτεί αφού προετοίμασε ένα μέρος για μας. Αυτόν τον καιρό, οι έσχατες ημέρες έχουν έρθει. Αν αρνούμαστε πάντοτε τους ισχυρισμούς για την επιστροφή του Κυρίου και δεν τολμήσουμε να αναζητήσουμε και να διερευνήσουμε, διότι φοβόμαστε μην εξαπατηθούμε από τους ψευδόχριστους, πώς μπορούμε να καλωσορίσουμε τον Κύριο; Ο Κύριος Ιησούς μας είπε κάποτε: «Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού» (Ματθ. 25:6). «Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου, και εγώ γνωρίζω αυτά, και με ακολουθούσι» (Ιωάν. 10:27). Και τονίζεται πολλές φορές στο βιβλίο της Αποκάλυψης ότι: «Όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας» (Αποκ. 2:7). Μέσα από αυτά τα λόγια καταλαβαίνουμε πως, όταν ο Κύριος επιστρέψει θα εκφράζει ακόμα την φωνή Του. Μόνο αυτοί που ακούνε τη φωνή του Κυρίου και Τον αναγνωρίσουν μπορούν να καλωσορίσουν τον Κύριο, και τέτοιοι άνθρωποι είναι οι φρόνιμες παρθένες και οι αμνοί του Κυρίου. Αν κάποιος μαρτυρήσει ότι ο Κύριος επέστρεψε αλλά εμείς ούτε αναζητήσουμε να το διερευνήσουμε, ούτε ακούσουμε τα λόγια του, τότε πως μπορούμε να Τον καλωσορίσουμε;

Μελετώντας τις προφητείες του ερχομού του Κυρίου, πολλοί χριστιανοί δίνουν προτεραιότητα στην προφύλαξη από ψευδόχριστους και ψευδοπροφήτες αλλά δεν δίνουν περισσότερη προσοχή στο πως να εκλάβουν τον ερχομό του Νυμφίου και πως να ακούσουν την φωνή του Νυμφίου. Τι πρόβλημα είναι αυτό; Δεν είναι αυτή η συμπεριφορά του να σταματάς να τρως λόγω φόβου πνιγμού και να χάνεις τα περισσότερα για τα λιγότερα; Στην πραγματικότητα, όσο και αν αμύνεται ο άνθρωπος από τους ψευδόχριστους και τους ψευδοπροφήτες, αν δεν μπορούμε να καλωσορίσουμε την επιστροφή του Κυρίου, αν δεν μπορούμε να αναρπαγούμε μπροστά στον θρόνο του Θεού τότε θα είμαστε μωρές παρθένοι και θα εξαλειφθούμε και θα εγκαταλειφθούμε από τον Θεό. Τότε η πίστη μας στον Θεό δεν θα είναι μια απόλυτη αποτυχία;

Αν θα θέλαμε να καλωσορίσουμε την επιστροφή του Κυρίου και να μην εξαπατηθούμε από ψευδόχριστους και ψευδοπροφήτες πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σχετικά με το πώς οι ψευδόχριστοι εξαπατούν τους ανθρώπους. Για την ακρίβεια, ο Κύριος Ιησούς μάς έχει μιλήσει ήδη για τις πρακτικές των ψευδόχριστων και των ψευδοπροφήτων. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «διότι θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς» (Ματθ. 24:24). Από τα λόγια του Κύριου Ιησού μπορούμε να ξέρουμε ότι οι ψευδόχριστοι και οι ψευδοπροφήτες εξαπατούν τους εκλεκτούς του Θεού κυρίως μέσω του να επιδεικνύουν σπουδαία σημεία και θαύματα, τα οποία είναι και η κύρια εκδήλωση τους. Σε αυτό το σημείο πρέπει να καταλάβουμε ότι ο λόγος που οι ψευδόχριστοι επιδεικνύουν σημάδια και θαύματα για να εξαπατήσουν τον άνθρωπο είναι επειδή δεν έχουν καμία αλήθεια. Σε φύση και ουσία είναι εξαιρετικά πονηρά πνεύματα. Και δεν μπορούν να κάνουν πράξη το έργο της σωτηρίας και του εξαγνισμού του ανθρώπου ούτε μπορούν να μας δείξουν τον δρόμο ή να μας αποδώσουν ζωή, οπότε στηρίζονται μόνο στο να δείχνουν σημεία και θαύματα για να εξαπατούν τους ανθρώπους. Αν κατείχαν την αλήθεια, σε καμία περίπτωση δε θα χρησιμοποιούσαν σημεία και θαύματα για να εξαπατήσουν τον άνθρωπο. Γι' αυτό, το ότι οι ψευδόχριστοι και οι ψευδοπροφήτες δείχνουν σημάδια και θαύματα αποκαλύπτει ότι δεν έχουν άλλα κόλπα να κάνουν. Πρέπει να δούμε καθαρά σε αυτό το σημείο. Αλλιώς, θα είναι εύκολο να εξαπατηθούμε.

Είδα δύο παραγράφους σε ένα πνευματικό βιβλίο: «Ποτέ δεν συνάδει το έργο του Θεού με τις αντιλήψεις του ανθρώπου, επειδή το έργο Του είναι πάντοτε νέο και ποτέ παλιό.Αν, κατά τη σημερινή εποχή, εμφανιστεί κάποιος που μπορεί να επιδεικνύει σημεία και θαύματα, που μπορεί να εκβάλλει δαίμονες, να θεραπεύει τους αρρώστους και να εκτελεί θαύματα, και εάν αυτός ισχυρίζεται ότι είναι ο Ιησούς που έχει έρθει, τότε τούτο θα αποτελεί παραποίηση και μίμηση του Ιησού από τα κακά πνεύματα. Να το θυμάσαι! Ο Θεός δεν επαναλαμβάνει το ίδιο έργο. Το στάδιο του έργου του Ιησού έχει ήδη ολοκληρωθεί και ο Θεός δεν θα καταπιαστεί ποτέ ξανά με το συγκεκριμένο στάδιο. ... Στις αντιλήψεις του ανθρώπου, ο Θεός πρέπει πάντα να επιδεικνύει σημεία και θαύματα, να θεραπεύει τους αρρώστους, να εκβάλλει δαίμονες και να είναι ακριβώς όπως ο Ιησούς, όμως αυτή τη φορά ο Θεός δεν είναι καθόλου έτσι. Αν, κατά τις έσχατες μέρες, ο Θεός εξακολουθούσε να επιδεικνύει σημεία και θαύματα, να εκβάλλει δαίμονες και να θεραπεύει τους αρρώστους - αν έπραττε ακριβώς τα ίδια με τον Ιησού - τότε θα επαναλάμβανε το ίδιο έργο και το έργο του Ιησού θα ήταν άνευ σημασίας ή αξίας. Έτσι, ο Θεός εκτελεί μόνο ένα στάδιο του έργου σε κάθε εποχή. Μόλις ολοκληρώνεται κάθε στάδιο του έργου Του, σύντομα έρχεται η μίμηση από τα κακά πνεύματα και μόλις ο Σατανάς αρχίζει να ακολουθεί κατά πόδας τον Θεό, Εκείνος αλλάζει μέθοδο· όταν ο Θεός ολοκληρώνει ένα στάδιο του έργου Του, αυτό γίνεται αντικείμενο μίμησης από τα κακά πνεύματα. Πρέπει να έχετε ξεκάθαρη εικόνα αυτών των πραγμάτων.» «Ποτέ δεν συνάδει το έργο του Θεού με τις αντιλήψεις του ανθρώπου, επειδή το έργο Του είναι πάντοτε νέο και ποτέ παλιό. Ποτέ δεν επαναλαμβάνει το παλιό έργο, αντιθέτως, προχωράει πάντοτε προς τα εμπρός με έργο που δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν.»

Αδερφή, από αυτά τα λόγια μπορούμε να μάθουμε ότι ο Θεός είναι πάντα νέος και ποτέ παλιός. Δεν κάνει το ίδιο έργο. Έτσι όπως όταν ο Κύριο Ιησούς ήρθε να κάνει έργο, άνοιξε την Εποχή της Χάριτος και τερμάτισε την εποχή του Νόμου και έστησε το έργο της λύτρωσης: Θεράπευσε τους αρρώστους, έδιωξε δαίμονες κάνοντας πολλά σημεία και θαύματα, και έδωσε υπέρμετρη χάρη στον άνθρωπο. Τελικά, σταυρώθηκε και λύτρωσε τον άνθρωπο από την αμαρτία. Το έργο του Κύριου Ιησού να λυτρώσει τον άνθρωπο έχει εκπληρωθεί ήδη και ο Θεός δεν θα το ξανακάνει ποτέ. Όσον αφορά τους ψευδόχριστους; Είναι όλοι τους μοχθηρά πνεύματα που παριστάνουν ότι είναι ο Χριστός, απλώς ανίκανα να πράξουν το έργο της εισόδου σε μια νέα εποχή και του τερματισμού της παλιάς. Μπορούν μόνο να μιμηθούν τον Κύριο Ιησού με μερικά απλά σημεία και θαύματα για να εξαπατήσουν τον άνθρωπο που είναι μπερδεμένος και δεν διακρίνει, αλλά δεν μπορούν να αντιγράψουν τα θαύματα που έπραξε ο Ιησούς. Οπότε, φυσικά δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να καταφέρουν, για παράδειγμα, όπως ο Κύριος Ιησούς να αναστήσουν τους νεκρούς, χρησιμοποιώντας μόνο 5 φρατζόλες ψωμί και δύο ψάρια να ταίσουν πέντε χιλιάδες ανθρώπους και να γαληνέψουν τον άνεμο και τη θάλασσα. Τώρα, ξέρουμε ότι οι ψευδόχριστοι δεν έχουν ίχνος αλήθειας και δεν μπορούν να ανοίξουν ή να κλείσουν μια εποχή, μπορούμε να γνωρίσουμε το λόγο για τον οποίο ο Κύριος Ιησού κάποτε μας προειδοποίησε: «διότι θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς» (Ματθ. 24:24). Το έκανε αυτό για να μας επιτερέψει να προφυλαχθούμε από εκείνα τα κακά πνεύματα που μιμούνται τον Κύριο Ιησού με την εμφάνιση σημάτων και θαυμάτων. Είναι ψευδόχριστοι, είναι αυτοί που πρέπει να διακρίνουμε και να απορρίπτουμε. Αυτή είναι η πρόθεση του Κυρίου σε τούτα τα λόγια. Ωστόσο, δεν καταλάβαμε το θέλημα του Κυρίου και παρεξηγήσαμε το λόγο Του και καταδικάσαμε ακόμα ως ψευδείς όλους εκείνους που μαρτυρούσαναν την επιστροφή του Θεού. Δεν είναι πάρα πολύ παράλογο; Δεν πάμε ενάντια στην καλή πρόθεση του Θεού; Μπορούμε να κάνουμε τέτοια παράλογα πράγματα, που όχι μόνο δείχνουν ότι δεν έχουμε διάκριση των ψευδόχριστων, αλλά δείχνουν επίσης ότι δεν καταλαβαίνουμε το πώς να γνωρίζουμε τον αληθινό Χριστό!

Βλέπουμε άλλη μία παράγραφο με τα εξής λόγια: «Ο Θεός που ενσαρκώθηκε, ονομάζεται Χριστός, κι έτσι, ο Χριστός που μπορεί να δώσει στους ανθρώπους την αλήθεια, ονομάζεται Θεός. Δεν υπάρχει τίποτε το υπερβολικό σ' αυτό, γιατί Εκείνος κατέχει την ουσία του Θεού, κατέχει την διάθεση του Θεού και τη σοφία στο έργο Του, τα οποία είναι άφταστα για τον άνθρωπο. Εκείνοι που ισχυρίζονται ότι είναι ο Χριστός, αλλά δεν μπορούν να κάνουν το έργο του Θεού, είναι απατεώνες. Ο Χριστός δεν είναι μόνο η εκδήλωση του Θεού πάνω στη γη, αλλά αντιθέτως, η ιδιαίτερη ενσάρκωση του Θεού, καθώς πραγματοποιεί και ολοκληρώνει το έργο Του ανάμεσα στους ανθρώπους. Αυτή η ενσάρκωση δεν μπορεί απλώς να αντικατασταθεί από οποιονδήποτε άνθρωπο, αλλά πρέπει να είναι σε θέση να φέρει επαρκώς εις πέρας το έργο του Θεού στη γη, να εκφράζει την διάθεση του Θεού, να αντιπροσωπεύει επαρκώς τον Θεό και να παρέχει ζωή στον άνθρωπο. Αργά η γρήγορα, θα ακολουθήσει η πτώση όλων εκείνων που προσποιούνται τον Χριστό, διότι, παρότι ισχυρίζονται ότι είναι ο Χριστός, δεν κατέχουν την ουσία του Χριστού. Κι έτσι, λέω ότι η αυθεντικότητα του Χριστού δεν μπορεί να προσδιοριστεί από τον άνθρωπο, αλλά απαντάται και αποφασίζεται από τον ίδιο τον Θεό. » Αδελφή, ο Χριστός είναι ο ενσαρκωμένος Θεός, είναι η σάρκα στην οποία υλοποιείται το Πνεύμα του Θεού, δηλαδή ότι αυτό που έχει και είναι ο Θεός, η διάθεση και η σοφία του Θεού, όλα υλοποιούνται στη σάρκα. Ο Χριστός κατέχει την ουσία της θεότητας, είναι η σωματοποίηση της αλήθειας. Μπορεί να εκφράσει την αλήθεια για να προμηθεύσει και να καθοδηγήσει τον άνθρωπο ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος. Μόνο ο Χριστός μπορεί να φέρει σε πέρας το έργο της λύτρωσης και της σωτηρίας του ανθρώπου, το οποίο δεν μπορεί να μιμηθεί κανείς. Αυτό είναι πράγματι ένα γεγονός που κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί. Αντίθετα, οι ψευδόχριστοι έχουν όλοι καταληφθεί από κακά πνεύματα και είναι όλοι τους εξαιρετικά αλαζονικοί και γελοίοι. Είναι πονηρά πνεύματα και δαίμονες, έτσι που, όσο και να δείχνουν σημάδια και θαύματα, διαστρεβλώνουν τη Βίβλο ή μιλούν με κάποια βαθιά γνώση και διδάγματα, το μόνο που κάνουν είναι να εξαπατούν, να βλάπτουν και να καταστρέφουν τον άνθρωπο και δεν θα παρέχουν καμία διαπαιδαγώγηση στον άνθρωπο, κάνοντας τον άνθρωπο μόνο να πέφτει συνεχώς στο σκοτάδι, χωρίς διέξοδο και να καταβροχθιστεί από τον Σατανά στο τέλος. Είναι προφανές ότι όλοι οι ψευδόχριστοι και οι ψευδοπροφήτες είναι η ενσάρκωση του Σατανά και των κακών δαιμόνων που το μόνο που θέλουν να κάνουν είναι να διακόψουν και να διαταράξουν το έργο του Θεού. Στη συνέχεια, ανεξάρτητα από το πόσους ανθρώπους εξαπατούν, βλάπτουν ή καταστρέφουν, θα πέσουν και θα εξαφανιστούν σύντομα επειδή δεν κατέχουν καμία αλήθεια. Αδελφή, αν κατανοήσουμε πραγματικά την αλήθεια για το πώς να ξεχωρίσουμε τον αληθινό Χριστό και τους ψευδόχριστους, σίγουρα δεν θα αρνηθούμε να ακούσουμε τη φωνή του Θεού ή να καλωσορίσουμε την εμφάνιση του Θεού, ενώ φοβόμαστε να εξαπατηθούμε από τους ψευδόχριστους.

Αδελφή Λι Λι, όσο για το πώς να ξεχωρίσεις τον αληθινό Χριστό από τους ψευδόχριστους, μπορεί να έχεις ήδη κάποια γνώση γι 'αυτό. Μόνο ο Χριστός είναι η αλήθεια, ο δρόμος, η ζωή. Αυτός που μπορεί να εισάγει μια νέα εποχή και να ολοκληρώσει την προηγούμενη εποχή, που μπορεί να εκφράσει την αλήθεια για να εξαγνίσει και να σώσει τον άνθρωπο και να δώσει ζωή στον άνθρωπο, είναι ο Χριστός. Όσοι δεν μπορούν να εκφράσουν την αλήθεια αλλά μπορούν να δείξουν μόνο μερικά απλά σημεία και θαύματα για να εξαπατήσουν τον άνθρωπο είναι σίγουρα ψευδόχριστοι, είναι απατεώνες. Αυτή είναι η βασική αρχή της διάκρισης ανάμεσα στον αληθινό Χριστό και τους ψευδόχριστους. Όλοι όσοι αναζητούν και διερευνούν τον αληθινό δρόμο πρέπει να υπακούουν στην αρχή αυτή για να αναζητήσουν και να επιβεβαιώσουν τη φωνή του Θεού. Αυτό σίγουρα δεν μπορεί να είναι λάθος. Εάν κατανοήσουμε αυτή την πτυχή της αλήθειας, δεν θα ανησυχούμε μήπως εξαπατηθούμε από ψευδόχριστους και ψευδοπροφήτες.

Πνευματικές Ε & Α
8 Ιανουαρίου 2018 

© 2018 Αντώνης Ιωάννου. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε