Πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό όταν επιστρέψει;

2020-04-06

Χθες ερευνήσαμε μαζί ότι όταν επιστρέψει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, κάποιοι θα γνωρίσουν πρώτα και μετά θα μεταφέρουν το μήνυμα της επιστροφής του Κυρίου. Η Σοφία απάντησε: Αυτή η επικοινωνία είναι σύμφωνη με τα λόγια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πώς μπορούμε να Τον αναγνωρίσουμε όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός επιστρέψει; Σήμερα θα ερευνήσουμε και θα επικοινωνήσουμε αυτό το θέμα μαζί.

Ας θυμηθούμε ότι όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός επιτέλεσε το έργο, με ποια βάση εκείνοι που Τον ακολούθησαν αναγνώρισαν ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν ο Μεσσίας; Κυρίως με βάση τα λόγια του Κυρίου, ο Κύριος Ιησούς κήρυξε το ευαγγέλιο της βασιλείας των ουρανών, έκανε τους ανθρώπους να ομολογήσουν και να μετανοήσουν, είπε στους ανθρώπους πώς να ανεχθούν τους άλλους, να τους συγχωρήσουν και να αγαπήσουν τον εχθρό κλπ., αυτά τα λόγια είναι τα λόγια της ζωής και οι ανάγκες μας, της ανθρωπότητας. Επιπλέον, τα λόγια του Κυρίου Ιησού ήταν γεμάτα με εξουσία, μπόρεσαν να αναστήσουν τους νεκρούς, να κάνουν ανάπηρους να περπατήσουν και να αποκαλύψουν το μυστήριο της βασιλείας των ουρανών, έτσι ώστε να έχουμε μια νεότερη κατανόηση του Θεού. Κανείς δεν μπορεί να κάνει αυτό το έργο του Κυρίου Ιησού. Εκείνοι που ακολούθησαν τον Κύριο Ιησού, όπως ο Πέτρος, ο Ναθαναήλ και άλλοι, αναγνώρισαν ότι Αυτός ήταν ο Μεσσίας και ο Χριστός από τα λόγια και το έργο του Κυρίου.

Πώς μπορούμε να Τον αναγνωρίσουμε και να ακολουθήσουμε τα βήματα του Αρνίου όταν ο Κύριος επιστρέψει τις έσχατες ημέρες; Ο Κύριος προφήτευσε κάποτε: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν» (Κατά Ιωάννην 16:12-13). Η Αποκάλυψη προφήτευσε: «Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας» (Αποκάλυψη 3:6).

Υπάρχει επίσης μια παράγραφος που λέει: «Eφόσον αναζητούμε τα χνάρια του Θεού, πρέπει να αναζητήσουμε το θέλημα του Θεού, τα λόγια του Θεού, τις ομιλίες του Θεού - διότι εκεί που βρίσκονται τα νέα λόγια του Θεού, εκεί υπάρχει και η φωνή του Θεού, κι όπου υπάρχουν τα χνάρια του Θεού, εκεί είναι και τα έργα του Θεού. Όπου βρίσκεται η έκφραση του Θεού, εκεί εμφανίζεται ο Θεός, κι όπου εμφανίζεται ο Θεός, εκεί υπάρχει η αλήθεια, η οδός κι η ζωή».

Από αυτό βλέπουμε ότι ο Κύριος θα μιλήσει στις εκκλησίες και θα εκφράσει όλες τις αλήθειες για να σώσει την ανθρωπότητα όταν επιστρέψει. Όπου ο Θεός εμφανίζεται, εκεί υπάρχει η φωνή του Θεού, έτσι πρέπει να ακούσουμε προσεκτικά τη φωνή του Θεού, όταν ακούσουμε τα καλά νέα ότι ο Κύριος επιστρέφει και μιλάει πάλι τις τελευταίες ημέρες, πρέπει να αναζητήσουμε ενεργά και να ερευνήσουμε, ώστε να ακούσουμε προσεκτικά αν είναι η φωνή του Θεού, με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να καλωσορίσουμε την επιστροφή του Κυρίου.

‿.•*´ 🍃🌼🍃‿.•*´¯ 🍃🌼🍃‿.•*´¯ 🍃🌼🍃´*•.‿


© 2018 Αντώνης Ιωάννου. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε