Ορθοδοξία προφητείες: Πώς να αντιμετωπίζουμε τις προφητείες της Βίβλου σύμφωνα με το θέλημα του Θεού

2019-03-27

Η Βίβλος λέει: «Τούτο πρώτον εξεύροντες, ότι ουδεμία προφητεία της γραφής γίνεται εξ ιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως· διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου, αλλ' υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι άγιοι άνθρωποι του Θεού». (2Πέτ. 1:20-21). «Ως και εν πάσαις ταις επιστολαίς αυτού, λαλών εν αυταίς περί τούτων, μεταξύ των οποίων είναι τινά δυσνόητα, τα οποία οι αμαθείς και αστήρικτοι στρεβλόνουσιν, ως και τας λοιπάς γραφάς προς την ιδίαν αυτών απώλειαν». (2Πέτ. 3:16). «Διότι το γράμμα θανατόνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί». (2Κορ. 3:6). Αυτοί οι στίχοι μάς λένε ότι δεν μπορούμε να ερμηνεύουμε τις προφητείες κυριολεκτικά με βάση τις αντιλήψεις και τις φαντασιοκοπίες μας, επειδή προέρχονται από τον Θεό και μόνο μέσω της διαφώτισης του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να τις καταλάβουμε. Ωστόσο, προτού εκπληρωθούν οι προφητείες, είναι εύκολο να βασιζόμαστε στις ιδέες μας και να τις ερμηνεύουμε κυριολεκτικά. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται εύκολη η παρερμηνεία των προφητειών κι οι παράδοξες ερμηνείες μας θα παραπλανήσουν κι άλλους. Για παράδειγμα, όσον αφορά τις προφητείες για την άφιξη του Μεσσία, οι Φαρισαίοι βασίστηκαν στις δικές τους ιδέες. Προτού γεννηθεί ο Κύριος Ιησούς, με βάση την κυριολεκτική έννοια των προφητειών του Ησαΐα 7:14, 9:6-7 και του Μιχαία 5:2, φαντάζονταν την άφιξη του Μεσσία ως εξής: ο Μεσσίας θα γεννιόταν από παρθένο στη Βηθλεέμ και θα ονομαζόταν Εμμανουήλ. Θα μεγάλωνε σε παλάτι και θα κυβερνούσε το Ισραήλ καθισμένος σε θρόνο. Ωστόσο, όταν οι προφητείες εκπληρώθηκαν, ο τρόπος που Τον είχαν φανταστεί κατέληξε να έρχεται σε αντίθεση με τα γεγονότα. Αυτό που πραγματικά είδαν ήταν το εξής: ο Κύριος γεννήθηκε από την παντρεμένη Μαρία μέσα στην οικογένεια ενός ξυλουργού και ονομαζόταν Ιησούς. Καταγόταν από τη Ναζαρέτ και στο τέλος σταυρώθηκε. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από το κυριολεκτικό νόημα των προφητειών. Ως εκ τούτου, αν και είδαν ότι το έργο και το κήρυγμα του Κυρίου Ιησού είχαν εξουσία και δύναμη, οι Φαρισαίοι δεν αναγνώρισαν τον Κύριο Ιησού ως τον αναμενόμενο Μεσσία. Αντ' αυτού, έφτασαν μάλιστα στο σημείο να Τον κατηγορήσουν, λέγοντας ότι εξαρτάται από τον πρίγκηπα των δαιμόνων για να εκδιώκει τα δαιμόνια. Έτσι, διέπραξαν το αμάρτημα της βλασφημίας εις βάρος του Αγίου Πνεύματος, προσέβαλαν τη διάθεση του Θεού και δεν θα κερδίσουν ποτέ τη συγχώρεση του Κυρίου. Όσοι πάλι κοινοί θνητοί δεν είχαν καθόλου ευθυκρισία και πίστευαν όσα έλεγαν οι Φαρισαίοι, έχασαν κι αυτοί τη σωτηρία του Θεού. Από το παράδειγμα αυτό, μπορούμε να δούμε ότι επειδή οι Φαρισαίοι επέμειναν στις φαντασιοκοπίες τους και στο κυριολεκτικό νόημα των προφητειών, κατέστρεψαν τους εαυτούς τους, αλλά και άλλους.

Μετά την παρέλευση δύο χιλιάδων ετών, είναι πλέον σίγουρα καιρός να χαιρετίσουμε την έλευση του Κυρίου. Στη Βίβλο, υπάρχουν πολλές διαφορετικές προφητείες σχετικά με τον ερχομό του Κυρίου και συχνά τις εξηγούμε κυριολεκτικά, έχουμε λοιπόν πολλές αντιλήψεις γι' αυτές. Για παράδειγμα, όταν βλέπουμε τους στίχους της Βίβλου σχετικά με την άφιξη του Κυρίου που αναφέρουν «Εν τω μέσω δε της νυκτός» και «ως κλέπτης» (βλ. Αποκαλυψες 16:15; Ματθαιον 25:6), είμαστε βέβαιοι, με βάση την κυριολεκτική έννοια, ότι ο Κύριος θα έλθει τα μεσάνυχτα. Ως αποτέλεσμα αυτού, κάποιοι Χριστιανοί κοιμούνται τη νύχτα με το παλτό και το παντελόνι, αναμένοντας να αρπαχθούν πλήρως ντυμένοι. Ωστόσο, όταν βλέπουμε ότι η Βίβλος λέει: «Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός» (Αποκ. 1:7), θεωρούμε κυριολεκτικά ότι σημαίνει πως ο Κύριος θα επιστρέψει επάνω σ' ένα σύννεφο κατά τη διάρκεια της ημέρας για να εμφανιστεί στην ανθρωπότητα και όλοι θα Τον δουν. Κατά συνέπεια, μερικοί κοιτούν συχνά προς τον ουρανό, ανυπομονώντας για την ημέρα που ο Κύριος θα κατέβει ξαφνικά ανάμεσά μας επάνω σ' ένα σύννεφο. Εν ολίγοις, υπάρχουν πολλές παρανοήσεις σχετικά με το θέμα αυτό. Ο λόγος του Θεού αναφέρει: «Όλα όσα κατανοεί ο άνθρωπος συνάδουν με το κυριολεκτικό τους νόημα, αλλά και σύμφωνα με τη φαντασία του. Δεν συμβαδίζουν με τις αρχές του έργου του Αγίου Πνεύματος και δεν συνάδουν με τις προθέσεις του Θεού. [...] αλλά δεν γνωρίζεις ότι κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τα μυστήρια του Θεού; Δεν γνωρίζεις ότι κανείς δεν μπορεί να ερμηνεύσει τον λόγο του Θεού; Είσαι σίγουρος, πέραν κάθε αμφιβολίας, ότι διαφωτίστηκες και φωτίστηκες από το Άγιο Πνεύμα; Σίγουρα δεν σου έδειξε το Άγιο Πνεύμα με τέτοιον άμεσο τρόπο; Ήταν το Άγιο Πνεύμα που έδωσε οδηγίες ή οι δικές σου αντιλήψεις σε έκαναν να το σκεφτείς;» Ο λόγος του Θεού μάς λέει ότι κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τα μυστήρια του Θεού, το να βασιζόμαστε δε στις φαντασιοκοπίες μας για να ερμηνεύσουμε τις προφητείες κυριολεκτικά δεν συνάδει με τις προθέσεις του Θεού, θα πρέπει συνεπώς να σταματήσουμε να φανταζόμαστε σκηνές της άφιξης του Κυρίου, διότι δεν γνωρίζουμε καθόλου πώς θα γίνουν πραγματικότητα οι προφητείες προτού τις εκπληρώσει ο ίδιος ο Θεός. Είμαστε όλοι δημιουργίες του Θεού κι έτσι δεν ξέρουμε πώς ο Θεός θα ολοκληρώσει το έργο Του. Αν και ορισμένοι προφήτες έκαναν μερικές προφητείες αφού δέχθηκαν την αποκάλυψη του Θεού, δεν γνώριζαν την πραγματική τους έννοια, ούτε πώς θα εκπληρώνονταν.

Επομένως, όσον αφορά τις προφητείες για την επιστροφή του Κυρίου, πρέπει να προσευχόμαστε περισσότερο, να έχουμε θεοφοβούμενη καρδιά και τη στάση εκείνου που αναζητά ταπεινά. Μόνον έτσι μπορούμε να λάβουμε τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος και να καλωσορίσουμε τον Κύριο. Οι αρχικοί μαθητές του Κυρίου Ιησού, όπως ο Πέτρος, ο Ιωάννης κι ο Ναθαναήλ, δεν προσκολλήθηκαν στην κυριολεκτική έννοια των προφητειών, ούτε τη συνέκριναν με όσα έπραττε ο Θεός, ούτε καθόρισαν κανόνες για το πώς θα έλθει ο Θεός, αλλά αντίθετα επικεντρώθηκαν στο ν' ακούνε την αλήθεια που εξέφραζε ο Κύριος Ιησούς και είδαν ότι το έργο Του ήταν γεμάτο εξουσία και δύναμη και δεν μπορούσε να γίνει από κανέναν άλλο. Γι' αυτόν τον λόγο, αποφάσισαν ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν ο ερχόμενος Μεσσίας, καλωσορίζοντας έτσι τον Κύριο Ιησού και λαμβάνοντας τελικά τη σωτηρία του Θεού. Αυτός είναι ο σωστός δρόμος μέσω του οποίου καλωσόρισαν τον Μεσσία. Επομένως, όσον αφορά το ζήτημα τού πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε την επιστροφή του Κυρίου, πρέπει να είμαστε άνθρωποι που αναζητούν την αλήθεια με ανοιχτό μυαλό. Εάν κάποιος γίνει μάρτυρας της επιστροφής του Κυρίου, δεν πρέπει να κάνουμε το ίδιο λάθος με τους Φαρισαίους -να αρνηθούμε τυφλά βασιζόμενοι στις φαντασιοκοπίες και τις αντιλήψεις μας και στην κυριολεκτική έννοια των προφητειών- αλλά πρέπει, αντίθετα, εμείς οι ίδιοι να αναζητήσουμε και να διερευνήσουμε. Μόνο με μια τέτοια θεοσεβούμενη καρδιά μπορούμε να έχουμε την ευκαιρία να καλωσορίσουμε τον Κύριο και θα καταφέρουμε να καταλάβουμε πώς οι προφητείες γίνονται πραγματικότητα σχεδόν χωρίς να το συνειδητοποιούμε.

Από τον Βανγκ Βέι, Κίνα

Από: Ακολουθήστε τα βήματα του Ιησού Χριστού

© 2018 Αντώνης Ιωάννου. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε