Αποδεικνύει ότι ο τόπος που ο Κύριος ετοιμάζει για μας είναι έτσι

2020-05-19

Την τελευταία φορά συζητήσαμε την αληθινή έννοια της «αρπαγής» και καταλάβαμε ότι ο Κύριος θα μιλήσει λόγια για να κάνει το έργο της κρίσεως όταν επιστρέψει τις έσχατες ημέρες, οι φρόνιμες παρθένες μπορούν να αναγνωρίσουν τη φωνή του Θεού μέσα από τα λόγια του Κυρίου και να μπορούν να συμβαδίσουν με τα βήματα του Θεού, αυτή είναι η αρπαγή ενώπιον του θρόνου του Θεού. Έπειτα ένας φίλος μάς έστειλε επιστολή για να ρωτήσει: Ο Κύριος Ιησούς μάς υποσχέθηκε: «υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον· και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, διά να είσθε και σεις, όπου είμαι εγώ» (Κατά Ιωάννην 14:2-3). Ο Κύριος Ιησούς ανέβηκε στον ουρανό μετά την ανάσταση, τότε ο τόπος που ο Κύριος μάς ετοίμασε θα έπρεπε να είναι στον ουρανό. Έτσι αν ο Θεός έρθει στη γη για να μιλήσει και να κάνει το έργο ως ενσαρκωμένος, πώς θα μας αρπάξει στη βασιλεία των ουρανών; Πού είναι ο τόπος που ο Κύριος ετοίμασε για μας; Το ερώτημα που έθεσε αυτός ο φίλος είναι πολύ σημαντικό. Μόνο αναζητούμε για να κατανοήσουμε την αλήθεια από αυτή την πλευρά, θα μπορούσαμε να καλωσορίσουμε με επιτυχία τον Κύριο. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να εξερευνήσουμε, μακάρι ο Θεός να μας οδηγήσει.

Πριν από την ανάσταση και την ανάληψη του Κυρίου Ιησού, είπε να πάει για να ετοιμάσει τον τόπο. Πού είναι ο τόπος ακριβώς; Ο Κύριος Ιησούς δεν είπε, τότε δεν μπορούμε να μαντέψουμε κατά βούληση, μπορούμε μόνο να αναζητήσουμε περισσότερα. Εάν εμείς υποθέτουμε, τότε όλοι πρέπει να μαντέψουμε στον ουρανό και όλοι θέλουν να πάνε στον ουρανό. Αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου;

Όλοι γνωρίζουμε ότι στην αρχή ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο στη γη και ετοίμασε όλα όσα χρειαζόταν ο άνθρωπος για να επιβιώσει και άφησε τον άνθρωπο να ζει στη γη. Αφού ο άνθρωπο διεφθαρήθηκε από τον Σατανά, το έργο του ανθρώπου της σωτηρίας από τον Θεό επιτελείται στη γη, ακριβώς όπως την Εποχή του Νώε, ο Θεός έσωσε την ανθρωπότητα στη γη, άφησε τον Νώε να κατασκευάσει πραγματικά την κιβωτό, ο Θεός δεν έφερε ξαφνικά την οικογένεια του Νώε στον αέρα. Την Εποχή της Χάριτος, ο Θεός ενσαρκώθηκε προσωπικά και σταυρώθηκε για να λυτρώσει την ανθρωπότητα στη γη. Τις έσχατες ημέρες, ο Θεός επίσης νικάει τον Σατανά για να σώσει την ανθρωπότητα στη γη, έτσι ώστε οι χώρες της γης να γίνουν η βασιλεία του Θεού. Μπορεί να ειπωθεί ότι η γη είναι ο τόπος όπου ο Θεός κάνει το έργο για να σώσει τον άνθρωπο, είναι επίσης ο καταλληλότερος τόπος όπου έχει προετοιμάσει ο Θεός για να ζήσει η ανθρωπότητα. Τότε πώς μπορεί ο Θεός να ετοιμάσει τον τόπο για μας στον ουρανό; Γι' αυτό, ο τόπος που προφήτευσε η Αγία Γραφή και μας ετοιμάζει ο Θεός, πράγματι σημαίνει ότι ο Θεός θα έρθει στη γη για να κάνει το έργο και να σώσει την ανθρωπότητα τις έσχατες ημέρες, έτσι ώστε να μας επιτρέψει να αρπαχθούμε ενώπιον του θρόνου του Θεού και να συναντήσουμε τον Θεό, αυτό δεν εκπληρώνει τα λόγια του Κυρίου Ιησού «υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον» «διά να είσθε και σεις, όπου είμαι εγώ»;

Επομένως, ο τόπος που ο Θεός ετοιμάζει για τον άνθρωπο είναι στη γη και ο προορισμός της ανθρωπότητας είναι ακόμα στη γη, αυτό είναι το πεπρωμένο του Θεού. Τις έσχατες ημέρες ο Θεός θα ενσαρκωθεί για να κάνει το έργο της κρίσεως, προκειμένου να εξαγνίσει τον άνθρωπο και να τον οδηγήσει στην τελείωση, να οικοδομήσει τη βασιλεία Του στη γη, να φέρει τον άνθρωπο στη βασιλεία του Θεού και να επιτρέψει στον άνθρωπο να λαμβάνει τις υποσχέσεις και τις ευλογίες του Θεού στη γη, αυτό είναι που το έργο του Θεού θα επιτύχει. Αυτό εκπληρώνει τα λόγια της Αποκάλυψης 11:15 «Αι βασιλείαι του κόσμου έγειναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού, και θέλει βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων».

© 2018 Αντώνης Ιωάννου. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε