Το τρίτο βασικό σημείο για να περιμένουμε σε επαγρύπνηση και να καλωσορίσουμε την επιστροφή του Κυρίου Ιησού

2020-05-03

Το τρίτο βασικό σημείο για να περιμένουμε σε επαγρύπνηση και να καλωσορίσουμε την επιστροφή του Κυρίου Ιησού: δίνουμε προσοχή στην ακρόαση της φωνής του Θεού

Αυτό το βασικό σημείο που επικοινωνούμε σήμερα για να περιμένουμε σε επαγρύπνηση και να καλωσορίσουμε την επιστροφή του Κυρίου Ιησού είναι πολύ σημαντικό, είναι επίσης το πιο έξυπνο σημείο των φρονίμων παρθένων. Το τρίτο βασικό σημείο για να περιμένουμε σε επαγρύπνηση και να καλωσορίσουμε την επιστροφή του Κυρίου Ιησού: δίνουμε προσοχή στην ακρόαση της φωνής του Θεού.

Το βιβλίο της Αποκάλυψης προφητεύει πολλές φορές: «Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας». Ο Κύριος Ιησούς μας λέει επίσης ξεκάθαρα: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα» (Κατά Ιωάννην 16:12-13). Από τον λόγο του Θεού, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός θα μιλήσει και πάλι όταν επιστρέψει. Ως φρόνιμες παρθένες, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ακούσουμε τη φωνή του Θεού. Όπως λέει η Αποκάλυψη: «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού» (Αποκάλυψη 3:20). Μόνο όταν βρούμε τα λόγια του Αγίου Πνεύματος προς τις εκκλησίες τις έσχατες ημέρες και αναγνωρίσουμε τη φωνή του Θεού μέσω της αναζήτησης και της διερεύνησης, θα μπορούσαμε να καλωσορίσουμε την επιστροφή του Κυρίου Ιησού. Αυτό σημαίνει ότι τα πρόβατα του Θεού ακούν τη φωνή του Θεού. Επομένως, για να καλωσορίσουμε τον Κύριο, πρέπει να δώσουμε προσοχή στην ακρόαση της φωνής του Θεού, διαφορετικά δεν θα γνωρίζουμε τον Κύριο ακόμα κι αν έρθει.

Όλοι γνωρίζουμε ότι οι μαθητές που ακολουθούσαν τον Κύριο κατά την Εποχή της Χάριτος άκουσαν τα λόγια και τα κηρύγματα του Κυρίου Ιησού, κέρδισαν τη διαφώτιση και τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος και ένιωσαν ότι τα λόγια του Κυρίου Ιησού ήταν γεμάτα με εξουσία και δύναμη, κατείχαν την αλήθεια, δηλαδή ότι ο Θεός μίλησε, Έτσι αναγνώρισαν ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν η έλευση του Μεσσία και ακολούθησαν τον Κύριο. Όπως ο Ναθαναήλ, μέσα από τα λόγια του Κυρίου, αναγνώρισε ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν ο Μεσσίας και ο Θεός. Όπως λέει η Βίβλος: «Λέγει προς αυτόν ο Ναθαναήλ· Πόθεν με γινώσκεις; Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν· Πριν ο Φίλιππος σε φωνάξη, όντα υποκάτω της συκής, είδόν σε. Απεκρίθη ο Ναθαναήλ και λέγει προς αυτόν· Ραββί, συ είσαι ο Υιός του Θεού, συ είσαι ο βασιλεύς του Ισραήλ» (Κατά Ιωάννην 1:48-49). Όμως, οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, επειδή δεν έδιναν προσοχή στην αναζήτηση της ακρόασης της φωνής του Κυρίου, αντιστέκονταν στον Κύριο Ιησού και Τον καταδίκαζαν και τελικά ήταν καταδικασμένοι να μην έχουν καμία σχέση με τη σωτηρία του Θεού. Μπορούμε να δούμε ότι «περιμένουμε σε επαγρύπνηση» σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε μια καρδιά που σέβεται τον Θεό και να μην ορίσουμε το έργο του Θεού σύμφωνα με τις αντιλήψεις και τις φαντασίες μας, εφόσον ακούμε ότι κάποιος διαδίδει τα νέα της επιστροφής του Κυρίου, θα αναζητήσουμε και θα ερευνήσουμε ενεργά, επιπλέον, δίνουμε προσοχή στην ακρόαση της φωνής του Κυρίου, με αυτό τον τρόπο θα είμαστε οι φρόνιμες παρθένες και θα μπορέσουμε να καλωσορίσουμε την επιστροφή του Κυρίου.

Μέσα από αυτές τις διερευνήσεις και τις επικοινωνίες μας, πιστεύουμε ότι όλοι έχουμε κάποια κατανόηση για το πώς να περιμένουμε σε επαγρύπνηση την επιστροφή του Κυρίου Ιησού. Μακάρι κάθε αδελφός και αδελφή που πραγματικά πιστεύουμε τον Κύριο μπορούμε να βρούμε το μονοπάτι από αυτά, να καλωσορίσουμε επιτυχώς τη δεύτερη έλευση του Κυρίου Ιησού Χριστού και να παρευρεθούμε στο γαμήλιο δείπνο με τον Κύριο.

Προτεινόμενα: μωρεσ παρθενεσ τι σημαινει 
© 2018 Αντώνης Ιωάννου. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε