Το πρώτο βασικό σημείο για να περιμένουμε σε επαγρύπνηση και να καλωσορίσουμε την επιστροφή του Κυρίου Ιησού

2020-04-24

Το πρώτο βασικό σημείο για να περιμένουμε σε επαγρύπνηση και να καλωσορίσουμε την επιστροφή του Κυρίου Ιησού: δεν είμαστε προσκολλημένοι στις αντιλήψεις και τις φαντασίες, αλλά πρέπει να έχουμε φόβο Θεού

Τώρα οι προφητείες για την επιστροφή του Κυρίου Ιησού Χριστού στη Βίβλο έχουν ουσιαστικά εκπληρωθεί. Είναι η κρίσιμη περίοδος για μας να καλωσορίσουμε την επιστροφή του Κυρίου Ιησού. Το αν μπορούμε να καλωσορίσουμε την επιστροφή του Κυρίου σχετίζεται με το να μπορούμε να αρπαχθούμε στη βασιλεία των ουρανών, είναι το πιο σημαντικό θέμα που νοιάζεται περισσότερο ο καθένας από εμάς που πιστεύουμε τον Θεό. Σήμερα θα επικοινωνήσουμε το πρώτο σημείο για να περιμένουμε σε επαγρύπνηση και να καλωσορίσουμε την επιστροφή του Κυρίου Ιησού:

Δεν είμαστε προσκολλημένοι στις αντιλήψεις και τις φαντασίες, αλλά πρέπει να έχουμε φόβο Θεού.

Υπενθυμίζοντάς μας ότι οι Φαρισαίοι περίμεναν την έλευση του Μεσσία, δεν είχαν φόβο Θεού και ήταν προσκολλημένοι στις αντιλήψεις και τις φαντασίες τους. Η βασική τους συμπεριφορά είναι να εξηγήσουν την προφητεία του ερχομού του Μεσσία σύμφωνα με τις αντιλήψεις και τις φαντασίες τους. Ανάλογα με την κυριολεκτική έννοια της Γραφής, πίστευαν ότι όταν ήρθε ο Θεός, ονομάστηκε ο «Μεσσίας», γεννήθηκε στην αριστοκρατία ή στο παλάτι για να γίνει ο βασιλιάς των Εβραίων, όμως, όταν ήρθε ο Κύριος, το όνομά Του ήταν «Ιησούς» και γεννήθηκε σε μια συνηθισμένη οικογένεια ξυλουργού. Οι Φαρισαίοι έκρισαν ότι Αυτός δεν ήταν σε καμία περίπτωση ο Μεσσίας που λαχταρούσαν. Επιπλέον, σύμφωνα με τις αντιλήψεις και τις φαντασίες τους πίστευαν ότι όταν ήρθε ο Κύριος, θα τους εμφανιζόταν και θα επιτελούσε το έργο στον ναό, δεν θα έπρεπε να κηρύττουν και να επιτελούσε το έργο ανάμεσα σε πόρνες, συλλέκτες φόρων, ψαράδες και άλλες κατώτερες τάξεις. Οι Φαρισαίοι έζησαν σύμφωνα με τις αντιλήψεις και τις φαντασίες τους, περίμεναν τον ερχομό του Μεσσία, ενώ καταδίκαζαν τον Μεσσία και Του αντιστέκονταν. Ήταν προσκολλημένοι στις αντιλήψεις και τις φαντασίες τους, καταδίκαζαν τυφλά τον ερχομό του Θεού και τελικά σταύρωσαν τον Κύριο Ιησού ζωντανό με τη Ρωμαϊκή κυβέρνηση, παραβίασαν σοβαρά τη διάθεση του Θεού και έχασαν εντελώς τη σωτηρία του Θεού.

Το αποτυχημένο μάθημα των Φαρισαίων που περίμεναν τον Μεσσία πράγματι μας προκαλεί σκέψη και όλοι πρέπει να μάθουμε από αυτό. Επομένως, δεν πρέπει να ακολουθούμε τα βήματα των Φαρισαίων όταν περιμένουμε την επιστροφή του Κυρίου Ιησού ούτε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις δικές μας αντιλήψεις και φαντασίες για να κρίνουμε τον τρόπο της επιστροφής του Θεού, επειδή το έργο του Θεού είναι γεμάτο με σοφία και είναι ακατάληπτο, δεν μπορούμε ποτέ να δούμε από το μυστήριο. Ακριβώς όπως λέει ο Θεός: «Διότι αι βουλαί μου δεν είναι βουλαί υμών ουδέ οδοί υμών αι οδοί μου, λέγει Κύριος. Αλλ' όσον είναι υψηλοί οι ουρανοί από της γης, ούτως αι οδοί μου είναι υψηλότεραι των οδών υμών και αι βουλαί μου των βουλών υμών» (Ησαΐας 55:8-9).

Ένα πνευματικό βιβλίο λέει: «Η εμφάνιση του Θεού δεν μπορεί να συμβιβασθεί με τις αντιλήψεις του ανθρώπου, κι επιπλέον ο Θεός δεν μπορεί να εμφανιστεί κατ' εντολή του ανθρώπου. Ο Θεός κάνει τις δικές Του επιλογές και τα δικά Του σχέδια όταν εκτελεί τα έργα Του. Επίσης, έχει τους δικούς Του σκοπούς καθώς και τις δικές Του μεθόδους. Δεν είναι απαραίτητο για τον Θεό να συζητά το έργο που κάνει με τον άνθρωπο ή να ζητά τη συμβουλή του ανθρώπου, πόσο μάλλον να ενημερώνει όλους και κάθε άνθρωπο σχετικά με το έργο Του. Αυτή είναι η διάθεση του Θεού κι επιπλέον, θα πρέπει να αναγνωρισθεί απ' όλους. Αν επιθυμείς να είσαι μάρτυρας της εμφάνισης του Θεού, αν επιθυμείς να ακολουθήσεις τα χνάρια του Θεού, τότε πρέπει πρώτα να υπερβείς τις αντιλήψεις σου. Δεν πρέπει να απαιτείς από τον Θεό να κάνει αυτό ή εκείνο, κι ακόμη περισσότερο δεν πρέπει να Τον κλείσεις στα δικά σου όρια και να Τον περιορίσεις στις δικές σου αντιλήψεις. Αντίθετα, θα πρέπει να ρωτάς πώς θα πρέπει να αναζητήσεις τα χνάρια του Θεού, πώς θα πρέπει να δεχτείς την εμφάνιση του Θεού και πώς θα πρέπει να αποδεχτείς το νέο έργο του Θεού. Αυτό πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Εφόσον ο άνθρωπος δεν είναι η αλήθεια και δεν κατέχει την αλήθεια, πρέπει να αναζητά, να αποδέχεται και να υπακούει».

Ποια είναι τα υπόλοιπα βασικά σημεία για να περιμένουμε σε επαγρύπνηση και να καλωσορίσουμε την επιστροφή του Κυρίου; Την επόμενη φορά θα συνεχίσουμε να επικοινωνούμε, ο Θεός είναι μαζί μας.

Προτεινόμενα: προφητείες για Δευτέρα Παρουσία

Προφητείες Αποκάλυψης 


© 2018 Αντώνης Ιωάννου. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε