Στην πίστη στον Θεό, πρέπει να δημιουργήσετε μια φυσιολογική σχέση με τον Θεό.(1)

2019-09-23

Σχετικά λόγια του Θεού:

Όταν πιστεύεις στον Θεό, πρέπει τουλάχιστον να είναι ξεκάθαρο ότι έχεις μια κανονική σχέση με τον Θεό. Εάν δεν έχεις μια κανονική σχέση με τον Θεό, τότε έχει χαθεί το νόημα της πίστης στον Θεό... Μια κανονική σχέση με τον Θεό σημαίνει να μπορεί ο άνθρωπος να μην αμφιβάλλει ούτε να απορρίπτει το έργο του Θεού και να υποτάσσεται σε αυτό και επιπλέον σημαίνει να έχει σωστές προθέσεις ενώπιον του Θεού, να μην σκέφτεται τον εαυτό του, να έχει πάντα ως προτεραιότητα τα συμφέροντα της οικογένειας του Θεού, οτιδήποτε και αν κάνει, να δέχεται να τον παρατηρεί ο Θεός, και να πειθαρχεί στους κανόνες του Θεού. Η καρδιά σου μπορεί και ηρεμεί όταν είσαι με τον Θεό, όποτε πας να κάνεις κάτι. Ακόμα και αν δεν αντιλαμβάνεσαι το θέλημα του Θεού, πρέπει να εκπληρώνεις τα καθήκοντά σου και τις υποχρεώσεις σου όσο καλύτερα μπορείς. Δεν είναι πολύ αργά για να περιμένεις το θέλημα του Θεού να αποκαλυφθεί και να το κάνεις πράξη. Όταν η σχέση σου με τον Θεό γίνει κανονική, τότε θα γίνει κανονική και η σχέση σου με τους ανθρώπους. Όλα λειτουργούν με βάση τον λόγο του Θεού. Όταν τρως και πίνεις τον λόγο του Θεού, να πράττεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Θεού, να διορθώνεις τις απόψεις σου και μην κάνεις πράγματα που αντιτίθενται στον Θεό ή ενοχλούν την εκκλησία. Μην κάνεις πράγματα που δεν ωφελούν τις ζωές των αδελφών, μη λες πράγματα που δεν βοηθούν τους άλλους, μην κάνεις επαίσχυντα πράγματα. Να είσαι δίκαιος και έντιμος ό,τι και αν κάνεις και κάνε τα όλα ευπαρουσίαστα ενώπιον του Θεού. Παρότι κάποιες φορές η σάρκα είναι αδύναμη, είσαι πάντα ικανός να δίνεις προτεραιότητα στην ωφέλεια της οικογένειας του Θεού, να μην εποφθαλμιάς το προσωπικό σου όφελος, και να πράττεις δίκαια. Εάν μπορείς να πράττεις κατ' αυτόν τον τρόπο, τότε η σχέση σου με τον Θεό θα είναι κανονική.

Οτιδήποτε και αν κάνεις, πρέπει πάντα να εξετάζεις αν τα κίνητρά σου είναι σωστά. Εάν μπορείς να συμπεριφέρεσαι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Θεού, τότε η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική. Αυτό συνιστά το ελάχιστο κριτήριο. Εάν, εξετάζοντας τα κίνητρά σου, δεις εκείνα που δεν είναι σωστά και κατορθώσεις να τα αγνοήσεις και να πράξεις σύμφωνα με τον λόγο του Θεού, τότε θα είσαι σωστός ενώπιον του Θεού, πράγμα που θα δείξει ότι η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική, και πως ό,τι κάνεις είναι για τον Θεό και όχι για τον εαυτό σου. Όποτε κάνεις ή λες κάτι, πρέπει να διορθώνεις την καρδιά σου, να είσαι δίκαιος, να μην παρασύρεσαι από τα συναισθήματά σου ή να συμπεριφέρεσαι σύμφωνα με τη δική σου θέληση. Αυτές είναι οι αρχές με τις όποιες πορεύονται οι πιστοί στον Θεό. Τα κίνητρα και το ανάστημα ενός ανθρώπου μπορεί να φανούν μέσα από μικρά πράγματα, και, συνεπώς, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ακολουθήσουν το μονοπάτι του Θεού που θα τους οδηγήσει στην τελείωση, θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουν τα κίνητρά τους και τη σχέση τους με τον Θεό. Μόνο όταν η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική θα μπορέσεις να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό, και μόνο τότε με την αντιμετώπιση, το κλάδεμα, την πειθαρχία και το ραφινάρισμα από τον Θεό είναι δυνατόν να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Μπορούμε να πούμε ότι η αποκατάσταση της σχέσης κάποιου με τον Θεό είναι το πρώτο βήμα για την είσοδο στο πνευματικό του ταξίδι. Παρότι η μοίρα του ανθρώπου είναι στα χέρια του Θεού, έχει προκαθοριστεί από τον Θεό και δεν μπορεί ο άνθρωπος να την αλλάξει, το κατά πόσο ο άνθρωπος μπορεί να οδηγηθεί στην τελείωση ή να τον κερδίσει ο Θεός εξαρτάται από το αν είναι κανονική η σχέση του με τον Θεό. Ίσως υπάρχουν κάποιες πλευρές σου που είναι αδύναμες ή ανυπάκουες, αλλά εφόσον η στάση σου είναι σωστή και τα κίνητρά σου είναι σωστά, και εφόσον έχεις φτιάξει τη σχέση σου με τον Θεό και η σχέση είναι κανονική, τότε θα έχεις τα προσόντα να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό. Εάν δεν έχεις τη σωστή σχέση με τον Θεό και ενεργείς για χάρη της σάρκας ή της οικογένειάς σου, τότε, ανεξάρτητα από το πόσο πολύ έχεις προσπαθήσει, όλα αυτά θα είναι ανώφελα. Αν η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική, τότε όλα τα άλλα θα βρουν τη σειρά τους. Ο Θεός δεν ενδιαφέρεται για τίποτε άλλο, αλλά μόνο για το αν είναι σωστές οι απόψεις σου για την πίστη στον Θεό: σε ποιον πιστεύεις, για ποιον πιστεύεις και γιατί πιστεύεις. Αν μπορείς να δεις αυτά τα πράγματα καθαρά και να διορθώσεις τις απόψεις σου και την πράξη σου, τότε η ζωή σου θα προχωρήσει και μπορείς να είσαι σίγουρος ότι τότε θα οδεύεις στον σωστό δρόμο. Εάν η σχέση σου με τον Θεό δεν είναι κανονική και οι απόψεις σου σχετικά με την πίστη στον Θεό παρεκκλίνουν, τότε αυτό θα αποκλείσει όλα τα άλλα. Όπως και να πιστεύεις στον Θεό, δεν θα κερδίσεις τίποτα. Μόνο αν η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική θα σε εγκρίνει ο Θεός, όταν θα αγνοήσεις τη σάρκα, θα προσεύχεσαι, θα υποφέρεις, θα υπομένεις, θα υπακούς, θα βοηθάς τους αδελφούς και τις αδελφές σου, θα αφιερώνεις περισσότερη προσπάθεια στον Θεό και ούτω καθεξής.

Εάν επιθυμείς να πετύχεις μια σωστή πνευματική ζωή και να δημιουργήσεις μια σωστή σχέση με τον Θεό, πρέπει πρώτα να δώσεις την καρδιά σου σε Αυτόν και να την γαληνέψεις ενώπιόν Του. Μόνο αφού έχεις εμποτίσει όλη την καρδιά σου με τον Θεό, μπορείς να αναπτύξεις σταδιακά μια σωστή πνευματική ζωή. Εάν οι άνθρωποι, ενόσω πιστεύουν στον Θεό, δεν Του δίνουν την καρδιά τους, αν η καρδιά τους δεν είναι μέσα Του και δεν αντιμετωπίζουν το βάρος Του ως δικό τους, τότε το μόνο που κάνουν είναι να εξαπατούν τον Θεό και μόνον έτσι συμπεριφέρονται οι θρησκευόμενοι άνθρωποι - αυτό δεν μπορεί να λάβει τον έπαινο του Θεού.

Μια κανονική σχέση με τον Θεό είναι χτισμένη πάνω στα θεμέλια της αποδοχής των λόγων του Θεού σήμερα. Έχεις κανονική πνευματική ζωή; Έχεις κανονική σχέση με τον Θεό; Είσαι κάποιος που ακολουθεί το έργο του Αγίου Πνεύματος; Εάν είσαι ικανός να ακολουθείς το φως του Αγίου Πνεύματος σήμερα και να κατανοείς το θέλημα του Θεού μέσα από τα λόγια Του και να εισέρχεσαι σε αυτά τα λόγια, τότε είσαι κάποιος που ακολουθεί το ρεύμα του Αγίου Πνεύματος.

.•*¨*•.¸¸ღ .•*¨*•.¸¸ ♡.•*¨*•.¸¸♥.•*¨*•.¸¸❥ღ.•*¨*•.¸¸ღ .•*¨*•.¸¸ ღ.•*¨*•.¸¸ღ.•*¨*•.¸¸❥

© 2018 Αντώνης Ιωάννου. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε