Για να καλωσορίσουμε τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού - το κλειδί είναι να ακούσουμε τη φωνή του Θεού

2020-04-20

Τώρα είναι το τέλος των εσχάτων ημερών, είναι η κρίσιμη στιγμή για να καλωσορίσουμε την επιστροφή του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο Κύριος Ιησούς είπε: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα» (Κατά Ιωάννην 16:12-13). Στο βιβλίο της Αποκάλυψης στο κεφάλαιο 2-3, προφητεύει επίσης πολλές φορές: «Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας». «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού» (Αποκάλυψη 3:20). Από αυτά μπορούμε να δούμε ότι όταν ο Κύριος Ιησούς επιστρέψει τις έσχατες ημέρες, θα μιλήσει και πάλι στις εκκλησίες, ώστε να μας καθοδηγήσει να καταλάβουμε και να εισέλθουμε σε όλη την αλήθεια. Οι φρόνιμες παρθένες μπορούν να αναγνωρίσουν τη φωνή του Θεού από τα λόγια του Θεού, με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν να ανοίξουν την πόρτα της καρδιάς τους για να καλωσορίσουν τον Κύριο και να παρευρεθούν στο γαμήλιο δείπνο μαζί Του.

Υπενθυμίζοντας ότι όταν ο Κύριος Ιησούς εμφανίστηκε και εργάστηκε, ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ο Ναθαναήλ, η Σαμαρείτισσα και άλλοι μόλις άκουσαν τα λόγια του Κυρίου, θεώρησαν ότι τα λόγια του Κυρίου είχαν εξουσία και δύναμη, ήταν ικανά να αποκαλύψουν τα κρυμμένα μυστικά των ανθρώπων, με αυτό τον τρόπο αναγνώρισαν ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν ο ερχόμενος Μεσσίας, ακολούθησαν τον Κύριο και έλαβαν τη σωτηρία Του. Από αυτό βλέπουμε ότι όταν ο Θεός μιλά, η διάκριση της φωνής του Θεού από τα λόγια Του είναι πολύ σημαντική. Εάν δεν μπορούμε να διακρίνουμε τη φωνή του Θεού, ακόμα κι αν ο Θεός μιλούσε μπροστά μας, δεν θα Τον αναγνωρίζαμε, όπως και οι Φαρισαίοι, ανεξάρτητα από το πώς ο Ιησούς Χριστός έκφραζε την αλήθεια, δεν αναγνώρισαν ότι ήταν η φωνή του Θεού, τελικά έχασαν τη σωτηρία του Κυρίου.

Ο Κύριος Ιησούς λέει: «Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου, και εγώ γνωρίζω αυτά, και με ακολουθούσι» (Κατά Ιωάννην 10:27). Τότε όταν ακούμε τα νέα της επιστροφής του Κυρίου, πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε τη φωνή του Κυρίου; Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε αυτή την πλευρά της αλήθειας, αυτό σχετίζεται άμεσα με το αν μπορούμε να καλωσορίσουμε της επιστροφής του Κυρίου και αν μπορούμε να αρπαχθούμε στη βασιλεία των ουρανών. Στη συνέχεια, θα συζητήσουμε μαζί σας τις αρχές της διάκρισης της φωνής του Θεού. Αν ενδιαφέρεστε για αυτό το θέμα, παρακαλούμε συνεχίστε να δώσετε προσοχή στη σειρά των θέσεών μας «Τα πρόβατα του Θεού ακούν τη φωνή του Θεού». Μακάρι ο Θεός να μας οδηγήσει.

`•.¸ ¸.•``•.¸ ¸.•` `•.¸ ¸.•``•.¸ ¸.•` `•.¸ ¸.•``•.¸ ¸.•` `•.¸ ¸.•``•.¸ ¸.•` 


© 2018 Αντώνης Ιωάννου. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε