Οι επτά φράσεις του Χριστού στο Σταυρό

2019-07-11

Εδάφια της Αγία Παρασκευή - Οι επτά φράσεις του Χριστού στο Σταυρό

Οι 7 τελευταίες λέξεις του Ιησού Χριστού όταν ήταν στον σταυρό για χάρη της λύτρωσης της ανθρωπότητας, έχουν για μας βαθιά σημασία. Ας διαλογιστούμε και ας διαβάσουμε τους στίχους αυτούς και ας αισθανθούμε την αγάπη και τη σωτηρία του Θεού για μας.

Πρώτη φράση: «Πάτερ, συγχώρησον αυτούς· διότι δεν εξεύρουσι τι πράττουσι» (Λουκ. 23:34).

Δεύτερη φράση: «Αληθώς σοι λέγω, σήμερον θέλεις είσθαι μετ' εμού εν τω παραδείσω»(Λουκ. 23:43).

Τρίτη φράση: «Γύναι, ιδού ο υιός σου» (Ιωαν. 19:26). «Ιδού η µήτηρ σου» (Ιωαν. 19:27).

Τέταρτη φράση: «Θεέ μου, Θεέ μου, διά τι με εγκατέλιπες;» (Ματθ. 27:46; Μάρκ. 15:34).

Η πέµπτη φράση: «Διψῶ» (Ιωαν 19:28).

Η έκτη φράση: «Τετέλεσται» (Ιωαν.19:30).

Η έβδοµη φράση: «Πάτερ, εις χείρας σου παραδίδω το πνεύμά μου» (Λουκ. 23:46).

✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•

Συνιστώμενο άρθρο: Ο λόγος του Ιησού στους μαθητές Του μετά την ανάστασή Του(3)


© 2018 Αντώνης Ιωάννου. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε