Η αγάπη του Θεού δίνεται σε εκείνους που πραγματικά αναζητούν την αλήθεια

2020-04-04

«Η αγάπη του Θεού ρέει όπως το νερό της πηγής και προσφέρεται σε σένα και σε μένα και σε αυτόν και σε όλους όσους αναζητούν πραγματικά την αλήθεια και προσδοκούν την έλευση του Θεού».

Ο Θεός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Μόνο όταν κερδίζουμε ζωντανό νερό της ζωής από τον Θεό, η ζωή μας μπορεί να κερδίσει την προμήθεια. Ο Θεός αγαπάει όλους όσους λαχταρούν την αλήθεια, εφόσον εμείς είμαστε πρόθυμοι να αναζητήσουμε την αλήθεια, ο Θεός είναι πρόθυμος να μας δώσει την οδό της ζωής. Υπενθυμίζοντας ότι όταν ο Κύριος Ιησούς ήρθε να επιτελέσει το έργο, ο Πέτρος, η Σαμαρείτισσα, ο Ναθαναήλ και άλλοι μπόρεσαν να αναγνωρίσουν ταπεινά, αναγνώρισαν ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν ο ερχόμενος Μεσσίας και ο Χριστός από τα λόγια και το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού, έτσι ακολούθησαν στα βήματα του Θεού και έλαβαν τη σωτηρία του Θεού. Έχουμε δει από την εμπειρία τους ότι μόνο όσοι αναζητούν ταπεινά την αλήθεια μπορούν να δουν την εμφάνιση του Θεού.

Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα» (Κατά Ιωάννην 16:12-13). Τις έσχατες ημέρες, ο Κύριος θα μας δώσει όλη την αλήθεια όταν επιστρέψει, έτσι ώστε να καταλάβουμε όλα τα μυστήρια. Τώρα οι προφητείες για την επιστροφή του Κυρίου έχουν ουσιαστικά εκπληρωθεί, είναι η κρίσιμη στιγμή να συναντήσουμε τον Κύριο, εφόσον μπορούμε να αναζητήσουμε πραγματικά, μπορούμε να δούμε την εμφάνιση του Θεού και να λάβουμε την προμήθεια του ζωντανού νερού της ζωής.

Ο Θεός λέει: «Όλους εκείνους ενώπιόν Μου που Με αναζητάτε ειλικρινά, που έχετε καρδιές οι οποίες πεινούν και διψούν για δικαιοσύνη, θα σε διαφωτίσω, θα σου αποκαλύψω, θα σου επιτρέψω να Με δεις με τα δικά σου μάτια και να κατανοήσεις αυτοπροσώπως τη βούλησή Μου· η καρδιά Μου θα φανερωθεί σίγουρα σ' εσένα, αυτό μπορείς να το κατανοήσεις».

♡.•*¨*•.¸¸♥.•*¨*•.¸¸❥.•*¨*•.¸¸ღ.•*¨*•.¸¸ ♡.•*¨*•.¸¸♥.•*¨*•.¸¸❥.•*¨*•.¸¸ღ .•*¨*•.¸¸ ♡© 2018 Αντώνης Ιωάννου. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε